Chi cục quản lý thị trường

01/08/2017

BAN LÃNH ĐẠO

 

Phó giám đốc Sở - Chi cục Trưởng chi cục QLTT: Cao Xuân Luật 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 02033825234

- Điện thoại di động: 0913.263.447

- Email: Caoxuanluat@quangninh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực Quản lý thị trường

 

 

 

Chi cục Phó chi cục QLTT: Nguyễn Bỉnh Lại

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033556667

- Điện thoại Di động: 0913.262.148

- Email: NguyenBinhLai@quangninh.gov.vn

 

 

Chi cục Phó chi cục QLTT: Nguyễn Công Định

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033624189

- Điện thoại Di động: 0913.267.324

- Email: Nguyencongdinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chi cục Phó chi cục QLTT: Nguyễn Văn Thoại

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033824886

- Điện thoại Di động: 0912.114.808

- Email: Nguyenvanthoai.sct@quangninh.gov.vn

 

 

Chi cục Phó chi cục QLTT: Nguyễn Đình Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033659554

- Điện thoại Di động: 0913.262.923

- Email: Nguyendinhhung@quangninh.gov.vn 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

I.Vị trí, chức năng :

Chicục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Sở Công Thươngtỉnh Quảng Ninh, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvà tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chốngcác vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cánhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chếvà công tác của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫnvề chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

Chicục Quản lý thị trường tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêngtheo quy định.

Trụsở của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh QuảngNinh.

II.Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệmvụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo Nghị định số 10/CPngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thịtrường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chỉnh phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ;Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thị trường ở địa phương.

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 156627