Lãnh đạo sở

26/11/2018

BAN LÃNH ĐẠO


 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Tài chính

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033623069

- Điện thoại di động: 0913.262772

- Email: Nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các phòng, ban: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Xuất nhập Khẩu.

 

 

 

 

Phó giám đốc: Phạm Quang Thái

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033638828

- Điện thoại di động: 0912.182554

- Email: Phamquangthai@quangninh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các lĩnh vực: Công nghiệp, TTCN và làng nghề, công tác khuyến công, khu, cụm điểm công nghiệp trên địa bàn. Phụ trách công tác Khoa học - kỹ thuật, quản lý và phát triển điện năng, an toàn công nghiệp. Trực tiếp phục trách phòng: Quản lý điện năng, Quản lý công nghiệp, Trung tâm khuyến công.

   

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3625.225

- Điện thoại di động: 0913.507.328

- Email:Nguyenthihien.sct@quangninh.gov.vn

 

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các lĩnh vực sau: Thương mại nội địa; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; lưu thông hàng hóa; bình ổn thị trường; quản lý cạnh tranh, chống độc quyền; chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nhượng quyền thương mại và dịch vụ thương mại; các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, bia, thuốc lá,...; kết nối tiêu thụ sản phẩm (OCOP); quản lý an toàn thực  phẩm.
Trực tiếp chỉ đạọ các phòng, đơn vị: Quản lý thương mại,  Trung tâm Xúc tiến thương mại.

 

   

 

 

 


 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 196046