Kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát và giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Sở Công Thương tại các đại phương trong tỉnh

08/10/2018 14:33

Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-SCT ngày 27/02/2018 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính Sở Công Thương năm 2018;

Ngày 13/8/2018, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2252/KH-SCT “v/v Kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương năm 2018” và Quyết định số 2535/QĐ-SCT ngày 12/9/2018 “Thành lập đoàn Kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương”.

Căn cứ Quyết định và kế hoạch đã ban hành, Sở Công Thương tổ chức đoàn công tác do Đồng chí Phạm Quang Thái, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND 08 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gồm: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên và Móng Cái.

Đoàn làm việc tại thành phố Cẩm Phả

 Đoàn làm việc Tại Thị xã Đông Triều

Tại huyện Hoành Bồ

Tại huyện Tiên Yên

Tại các địa phương đoàn đến đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết công khai danh mục thành phần hồ sơ, phí/lệ phí tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương do phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thực hiện, đoàn công tác đã chỉ ra những mặt tích cực cũng như một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra thực tế tại các địa phương, cho thấy:

(1). Cơ bản các địa phương đã niêm yết đây đủ và công khai danh mục TTHC, cũng như phí/lệ phí của các TTHC cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương.

(2). Việc giải quyết các hồ sơ cơ bản đảm bảo và đầy đủ theo yêu cầu về thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết cũng như việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó một số địa phương vẫn còn những tồn tại như: Việc cập nhật và đăng tải danh mục TTHC, cũng như phí/lệ phí chưa được kịp thời sau khi UBND tỉnh có Quyết định công bố và văn bản hướng dẫn của Sở Công Thương cụ thể như: (1). hiện tại cấp xã không còn nhưng trên trang hệ thống chính quyền điện tử vẫn còn tồn tại; (2). Việc đính kèm biểu mẫu, đơn của một số danh mục TTHC chưa được chính xác ....

Một số đề xuất, kiến nghị của địa phương: Đoàn đã trả lời, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến.

Văn phòng Sở


Các tin đã đăng
12345

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 187
Đã truy cập: 196104