Quy hoạch Môi trường và Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh.

21/06/2016 16:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc phê duyệt Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch môi trường vịnh Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi các ngành, địa phương các Báo cáo quy hoạch môi trường và Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

Chi cục Bảo vệ Môi trường


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1907
Đã truy cập: 480148