Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1268/QĐ-UBND 25/03/2019 Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
87/BC-UBND 25/03/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
675/UBND 22/03/2019 Công văn V/v chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
1246/QĐ-UBND 21/03/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra văn bản QPPL và công tác xử lý vi phạm hành chính của các xã, phường trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
12/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Bổ sung một số điều tại Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh QN theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh
703/QÐ-UBND 19/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây hàng năm khác của bà Tô Thị Lồng do tự nguyện trả lại đất tại thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
702/QÐ-UBND 19/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất trồng lúa nước còn lại của bà Trần Thị Sang do tự nguyện trả lại đất tại thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
701/QÐ-UBND 19/03/2019 Quyết định về việc thu hồi đất trồng lúa nước còn lại của ông Diệp Văn Mộc do tự nguyện trả lại đất tại thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
04/QĐ-QLĐT 18/03/2019 Quyết định vv phê duyệt chỉ định thầu và gói thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
05/QĐ-QLĐT 18/03/2019 QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu và gói thầu lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Mạo Khê UBND Thị xã Đông Triều
Công văn số 280/UBND-VHTT ngày 18/3/2019 của UBND huyện Tiên Yên 18/03/2019 Về việc cung cấp thông tin đường ngầm hóa, chỉnh trang làm gọn cáp thông tin
Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Tiên Yên 18/03/2019 Chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên đianj bàn huyện Tiên Yên
552/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định về việc công bố ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại hộ gia đình ông Đinh Khắc Ghi - Thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1093/QĐ-UBND 14/03/2019 Về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại khu Bí Trung 1, phường Phương Đông và Ku 8, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
207/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định vv phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đường tránh Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
206/QĐ-UBND 14/03/2019 QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn hà thầu lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tuyến đường tránh Mạo Khê UBND Thị xã Đông Triều
1076/QĐ-UBND 13/03/2019 Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, thẩm định phương án chuyển đổi nghề cho các chủ cơ sở và người lao động chấm dứt sản xuất vôi thủ công trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện Tiên Yên 13/03/2019 Phát động, hưởng ứng ngày chạy olympic vì sức khỏa toàn dân và ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2019
651/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều

659/QĐ-HĐND 12/03/2019 Thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp tạm gia (5%), đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố HĐND Thành phố Uông Bí
743/UBND 12/03/2019 Vv công khai và tổ chức thực hện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã UBND Thị xã Đông Triều
202/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Hai bên đường tỉnh lộ 332 ra QL 18 UBND Thị xã Đông Triều
203/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Cầu Thuốc UBND Thị xã Đông Triều
201/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư tại khu Vĩnh Thông UBND Thị xã Đông Triều
1035/QĐ-UBND 10/03/2019 Quyết định v/v thành lập các chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
60/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
1019/QĐ-UBND 07/03/2019 Quyết định v/v thành lập Đoàn Thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Thành phố Uông Bí
Công văn số 244/UBND-VHTT ngày 07/3/2019 của UBND huyện Tiên Yên 07/03/2019 Tăng cường sử dụng hòm thư công vụ và chứng thư số đối với tổ chức và cá nhân
Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 07/3/2019 của UBND huyện Tiên Yên 07/03/2019 Phát triển các môn thể thao thế mạnh, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân dan và phong trào thể dục thể thao quần chúng huyện Tiên Yên năm 2019
59/KH-UBND 06/03/2019 Kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và TT (ICT index) tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
986/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định v/v bổ sung thành viên tham gia Tổ công tác trực chốt kiểm soát liên ngành tại cầu Đá Bạc, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
21/Tb-UBND 05/03/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị bàn về các giải pháp tăng cường thu ngân sách năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
886/QĐ-UBND 01/03/2019 Quyết định v/v thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng UBND Thành phố Uông Bí
885/QĐ-UBND 01/03/2019 Quyết định v/v kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện Đề án số 125/ĐA-UBND của UBND thành phố về phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung giai đoạn 2016 - 2020 UBND Thành phố Uông Bí
883/QĐ-UBND 01/03/2019 Quyết định kiện toàn BCĐ tăng cường thu ngân sách nhà nước thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
878/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định v/v thành lập Tổ công tác trực chốt kiểm soát liên ngành tại cầu Đá Bạc, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND huyện Tiên Yên 27/02/2019 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Tiên Yên
Công văn số 197/UBND ngày 27/02/2019 của UBND huyện Tiên Yên 27/02/2019 Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư giao dịch với KBNN
Công văn số 197/UBND ngày 27/02/2019 của UBDN huyện Tiên Yên 27/02/2019 Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư giao dịch với KBNN
819/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định v/v công bố hết dịch LMLM gia súc tại phường Phương Nam và phường Phương Đông, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3129
Đã truy cập: 8191021

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.