Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
/Ctr-HĐND 13/12/2018 Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
/CT 13/12/2018 Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
548/BC-NV 12/12/2018 Báo cáo giải trình làm rõ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn tại Trung tâm hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường và số hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường mạng UBND Thị xã Đông Triều
1556/BC-CATX 12/12/2018 Báo cáo giải trình về công tác quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát, xử lý xe vận tải quá khổ, quá tải, vận chuyển hàng hóa, vật liệu trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tần giao thông và các giải pháp khắc phục UBND Thị xã Đông Triều
455/BC-PYT 12/12/2018 Báo cáo giải trình về công tác kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt UBND Thị xã Đông Triều
785/BC-UBND-PKT 12/12/2018 Báo cáo Giải trình, làm rõ tình trạng một số hộ dân phía đông tự phát nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt và giải pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
6528/BC-TNMT 12/12/2018 Báo cáo giải trình làm rõ việc thời gian qua tại một số địa phương xảy ra tình trạng một số hộ dân xây dụng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng; các giải pháp khắc phục trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
11/NQ/TU 12/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Empty
11/NQ/TU 12/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Đơn vị khác
112/HĐND 11/12/2018 Về việc chuẩn bị báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
113/HĐND 11/12/2018 Về việc chuẩn bị báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
114/TTr- HĐND 11/12/2018 Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
115/TTr-HĐND 11/12/2018 Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người gữi chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
Công văn số 1671/UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Tiên Yên 10/12/2018 Về việc tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Di sản văn hóa về Tiển Yên" và các ca khúc sáng tác về Tiên Yên và vùng Đông Bắc gắn với chương trình văn nghệ Chào mừng năm mới 2019
3584/QÐ-UBND 10/12/2018 Quyết định Kiện toàn BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
32/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
33/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
34/BC-BKTXH 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện Chi đầu tư xây dựng cơ năm 2018; dự kiến phương án phân bổ Dự toán ngân sách năm 2019; sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
35/BC-BKTXH 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đoạn 2016-2020
36/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
26/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiế kiệm, chống lãng phí năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
27/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo Thẩm tra về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
28/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
31/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo Thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn năm 2018 HĐND Thị xã Đông Triều
29/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri với ký họp thứ 6, HĐND khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
30/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
439/BC-UBND 07/12/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
439/BC- UBND 07/12/2018 Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
439/nBC-UBND 07/12/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
102/HĐND 06/12/2018 Về việc tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với ký họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX
106/HĐND 06/12/2018 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Đông Triều Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
109/Tr-HĐND 06/12/2018 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thị xã XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
110/TTr -HĐND 06/12/2018 Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIXX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Hải Dương HĐND Thị xã Đông Triều
169/KH-UBND 05/12/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố UBND Huyện Hoành Bồ
3137/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển hợp đồng lao động mùa vụ vào làm việc tại các trường Mầm non, tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều UBND Thị xã Đông Triều
25/BC-HĐND 05/12/2018 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
436/BC-UBND 05/12/2018 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa XIX UBND Thị xã Đông Triều
369/BC-VKS-ĐT 05/12/2018 Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tại kỳ họp thứ 8 hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Thị xã Đông Triều
312/BC-UBND 04/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận 209/KL-TU ngày 06/02/2018 của BTV Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với BTV Huyện uỷ Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
163/2018/BC-TA 04/12/2018 Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
12345678TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3308
Đã truy cập: 6650753

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.