Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
4669/QĐ-UBND 29/12/2018 V/v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
4687/QĐ-UBND 29/12/2018 V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 UBND Thị xã Quảng Yên
4697/QĐ-UBND 29/12/2018 V/v bãi bỏ các quy hoach theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch UBND Thị xã Quảng Yên
8058/QD-UBND 28/12/2018 Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí

3190/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý UBND Thị xã Đông Triều
3012/QĐ-UBND 28/12/2018 QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thị xã UBND Thị xã Đông Triều
BĐG 28/12/2018 Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi NN thu hồi UBND tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lần 2) 27/12/2018 Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lần 2)
Thông báo một số KQ ky hop thu 8.HÐND huyen 27/12/2018 Thông báo một số KQ ky hop thu 8.HÐND huyen
4784/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4785/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4786/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4787/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm truyền thông và Văn hóa thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4788/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4789/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4790/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4791/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4792/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Chợ Trung tâm Hải Hà 2 thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4793/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Thủy nông - Giao thông và Đô thị thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
4794/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
Số 05-Qđi/TU 26/12/2018 Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Quảng Yên
Nghị quyết HĐND huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỳ họp thứ 8 24/12/2018 Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021
636/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Uông Bí năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
635/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
634/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
632/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
631/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết chấp nhận việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND Thành phố Uông Bí
630/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
629/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
628/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm do Hội đồng nhân dân thành phố bầu HĐND Thành phố Uông Bí
627/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v điều chỉnh tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 HĐND Thành phố Uông Bí
626/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
625/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
624/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, phường từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư HĐND Thành phố Uông Bí
633/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
623/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện quản lý quy hoạch, sử dụng đất đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố HĐND Thành phố Uông Bí
622/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
621/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
620/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ đất 20% diện tích đất ở tại dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố HĐND Thành phố Uông Bí
619/NQ-HĐND 20/12/2018 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác QLNN về vệ sinh an toàn thực phẩm; quy trình, thủ tục hỗ trợ chi phí giết mổ và phí kiểm soát giết mổ gia súc tại cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn HĐND Thành phố Uông Bí
123456789TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 179
Đã truy cập: 8188071

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.