Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
538/BC-HU 04/12/2018 Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nghị quyết 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác tư tưởng gắn với việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị
182/TB-UBND 04/12/2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/12/2018 UBND Huyện Hải Hà
14-NQ/TU 04/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
261/TTr-UBND 02/12/2018 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đình 2016-2020
260/TTr-UBND 02/12/2018 Tờ trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
435/BC-UBND 02/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện chi đầu tư XDCB năm 2018; phương án phân bổ kế hoạch năm 2019
433/BC-UBND 30/11/2018 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
Kế hoạch liên tịch số 01/UBND-LĐLĐ ngày 29/11/2018 29/11/2018 Hưỡng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2019
468/BC-CCTHADS 29/11/2018 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
Thông báo số 171/TB-UBND Ngày 15/11/2018 của UBND huyện 28/11/2018

về việc xem xét đơn kiến nghị của Bà Bùi Thi Chon


Công văn số 1583/UBND ngày 19/11/2018 28/11/2018

Về việc gửi lại Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện do đính chính một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


Kế hoạch số:215/KH-UBND ngày 15/11/2018 huyện Tiên Yên 28/11/2018

Triển khai thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức viên chức đang công tác


Thông báo số 02/TB-BSHNN ngày 28/11/2018 28/11/2018

Bổ sung danh sách cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch nâng ngạch


Thông báo số: 175/TB-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện Tiện Yên 28/11/2018 Thông báo DS những người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
39/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Nông sản phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
435/BC-UBND 26/11/2018 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân bà giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
27/BC-MTTQ 25/11/2018 Báo cáo công tác tham gia xây dụng chính quyền của MTTQ Việt Nam thị xã Đông Triều năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
416/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo kế quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn thị xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
38/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
24/HĐND 20/11/2018 Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng cá thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
415/BC-UBND 20/11/2018 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 UBND Thị xã Đông Triều
24/BC-HĐND 20/11/2018 Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
//BC-UBND 19/11/2018 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
425/TB-UBND 19/11/2018 Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động mùa vụ vào làm việc tại các Trường Mần non, Tiểu học, THCS thuộc thị xã Đông Triều (từ tháng 12/2018 đến hết tháng 5/2019) UBND Thị xã Đông Triều
175/TB-UBND 16/11/2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/11/2018 UBND Huyện Hải Hà
22/TB-HĐND 15/11/2018 Thông báo nội dung chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
2666/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 2666/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2662/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 2662/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi","doanh nhân tiêu biểu", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
4673/QĐ-UBND 14/11/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại các Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 và Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 4204/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh V/v ban hành chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
Thông báo số 612-TB/HU ngày 08/11/2018 13/11/2018 Thi tuyể chức danh Phó trạm trưởng trạm Y tế xã Đông Ngũ
7298/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định v/v thành lập Tổ công tác UBND Thành phố Uông Bí
2658/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định số 2658/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
Quyết định số: 6260/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 12/11/2018 Công nhận danh hiệu "Thôn, Khu phố văn hóa" năm 2018
37/2018/QĐ-UBND 12/11/2018 Ban hành Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
/Ctr-HĐND 09/11/2018 Chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều


// NQ-HĐND 09/11/2018 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh HĐND Thị xã Đông Triều
10/NQ-HĐND 09/11/2018 Nghị Quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 4 phường: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ và Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Đông Triều
158/KH-UBND 09/11/2018 Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Trường tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất 2, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
10/NQ-HĐND 09/11/2018 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh HĐND Thị xã Đông Triều
62/QÐ-CCXP 09/11/2018 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty TNHH VLXD Bài Thơ UBND Huyện Hoành Bồ
123456789TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3609
Đã truy cập: 6651054

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.