Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Tài liệu Bổ sung họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 8 năm 2018 19/12/2018 Tài liệu Bổ sung họp HĐND huyện Tiên Yên kỳ họp thứ 8 năm 2018
3590/QĐ-UBND 19/12/2018 V/v công nhận danh hiệu " Tập thể Lao động tiên tiến " cho 58 Tập thể , danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở " cho 67 cá nhân, danh hiệu " Lao động tiên tiến " cho 342 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2018 UBND Thị xã Quảng Yên
Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên Kỳ họp thứ 8 năm 2018 18/12/2018 Tài liệu họp HĐND huyện Tiên Yên Kỳ họp thứ 8 năm 2018
187/TB-UBND 18/12/2018 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/12/2018 UBND Huyện Hải Hà
03/TB-HĐXD 17/12/2018 Thông báo kết quả điểm thực hành soạn giáo án kỳ xét duyệt hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập UBND Thị xã Quảng Yên
222/KH-UBND 17/12/2018 Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
4691/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hà năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Tiên Yên 14/12/2018 Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của huyện Tiên Yên năm 2018
7755 /QD-UBND 14/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
7769/QD-UBND 14/12/2018 Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý, hoạt động, khai thác, sử dụng Nhà tập luyện và thi đấu thể thao thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kết hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã giai đoạn 2016-2020 HĐND Thị xã Đông Triều
DT2 /NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
DT3/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách, phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019; Cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
CV 13/12/2018 HĐND Thị xã Đông Triều
159/BC-QLĐT 13/12/2018 Báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX UBND Thị xã Đông Triều
160/BC-QLĐT 13/12/2018 Báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX UBND Thị xã Đông Triều
DT3/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
/Ctr-HĐND 13/12/2018 Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
/CT 13/12/2018 Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
548/BC-NV 12/12/2018 Báo cáo giải trình làm rõ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn tại Trung tâm hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường và số hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường mạng UBND Thị xã Đông Triều
1556/BC-CATX 12/12/2018 Báo cáo giải trình về công tác quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát, xử lý xe vận tải quá khổ, quá tải, vận chuyển hàng hóa, vật liệu trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tần giao thông và các giải pháp khắc phục UBND Thị xã Đông Triều
455/BC-PYT 12/12/2018 Báo cáo giải trình về công tác kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt UBND Thị xã Đông Triều
785/BC-UBND-PKT 12/12/2018 Báo cáo Giải trình, làm rõ tình trạng một số hộ dân phía đông tự phát nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt và giải pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
6528/BC-TNMT 12/12/2018 Báo cáo giải trình làm rõ việc thời gian qua tại một số địa phương xảy ra tình trạng một số hộ dân xây dụng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng; các giải pháp khắc phục trong thời gian tới UBND Thị xã Đông Triều
11/NQ/TU 12/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Empty
11/NQ/TU 12/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Đơn vị khác
112/HĐND 11/12/2018 Về việc chuẩn bị báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
113/HĐND 11/12/2018 Về việc chuẩn bị báo cáo giải trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
114/TTr- HĐND 11/12/2018 Tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
115/TTr-HĐND 11/12/2018 Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người gữi chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
Công văn số 1671/UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Tiên Yên 10/12/2018 Về việc tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Di sản văn hóa về Tiển Yên" và các ca khúc sáng tác về Tiên Yên và vùng Đông Bắc gắn với chương trình văn nghệ Chào mừng năm mới 2019
3584/QÐ-UBND 10/12/2018 Quyết định Kiện toàn BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
32/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
33/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
34/BC-BKTXH 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện Chi đầu tư xây dựng cơ năm 2018; dự kiến phương án phân bổ Dự toán ngân sách năm 2019; sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
35/BC-BKTXH 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thị xã giai đoạn 2016-2020
36/BC-HĐND 10/12/2018 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
3187/QĐ-UBND 10/12/2018 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Bến thủy neo đậu, xếp dỡ hàng hóa (trừ than) tại Khu Xuân Viên 3 UBND Thị xã Đông Triều
26/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiế kiệm, chống lãng phí năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
27/BC-HĐND 07/12/2018 Báo cáo Thẩm tra về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 22345
Đã truy cập: 8187430

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.