Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
11/QĐ-SNGV 12/12/2008 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cổng thông tin thành phần Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ
167/QĐ-TTG 12/12/2008 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Thủ tướng Chính phủ
167/2008/QĐ-TTG 12/12/2008 Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Thủ tướng Chính phủ
55/2008/QĐ-BTTTT 12/12/2008 Ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao Bộ Thông tin - Truyền thông
2121/SGD&ĐT-GDTRH 12/12/2008 Tham gia Hội thảo Bồi dưỡng giáo viên về ĐMPPDH Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2315/SGD&ĐT-VP 12/12/2008 Thực hiện công tác tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 Sở Giáo Dục và Đào Tạo


2311/SGD&ĐT-GDTRH 12/12/2008 Tham gia Hội thảo Bồi dưỡng giáo viên về ĐMPPDH Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2311/SGD&ĐT-GDTRH 12/12/2008 Tham gia Hội thảo Bồi dưỡng giáo viên về ĐMPPDH
2315/SGD&ĐT-VP 12/12/2008 Thực hiện công tác tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009


2121/SGD&ĐT-GDTRH 12/12/2008 Tham gia Hội thảo Bồi dưỡng giáo viên về ĐMPPDH
11/QĐ-SNGV 12/12/2008 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cổng thông tin thành phần Sở Ngoại vụ
118/2008/QĐ-BNN 2008/QĐ-BNN 11/12/2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
117/2008/QĐ-BNN 11/12/2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30/NQ-CP 11/12/2008 Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế,đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ
3878/2008/QĐ-UBND 09/12/2008 Quyết định số 3878/2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy chế Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh

2280/SGD&ĐT-VP 09/12/2008 Giới thiệu các gương điển hình về Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2284/SGD&ĐT-GDTRH 09/12/2008 Thông báo kết luận kiểm tra công tác xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2284/SGD&ĐT-GDTRH 09/12/2008 Thông báo kết luận kiểm tra công tác xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia
2280/SGD&ĐT-VP 09/12/2008 Giới thiệu các gương điển hình về Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
53/2008/QĐ-BTTTT 08/12/2008 Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động Bộ Thông tin - Truyền thông
2323/QĐ -SGD&ĐT 08/12/2008 Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2267/SGD&ĐT-GDTRH 08/12/2008 Thông báo triệu tập hội nghị công tác an toàn giao thông trong các trường THCS - PTCS năm học 2008 - 2009 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2267/SGD&ĐT-GDTRH 08/12/2008 Thông báo triệu tập hội nghị công tác an toàn giao thông trong các trường THCS - PTCS năm học 2008 - 2009
2323/QĐ -SGD&ĐT 08/12/2008 Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
162/2008/QĐ-TTg 04/12/2008 Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn Thủ tướng Chính phủ
4657/UBND-QLĐĐ2 04/12/2008 V/v di chuyển đường điện GPMB Quốc lộ 18 đoạn Cửa Ông - Mông Dương. UBND tỉnh Quảng Ninh
9/2008/TT-BTTTT 04/12/2008 Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Bộ Thông tin - Truyền thông
2247/SGD&ĐT-CNTX 04/12/2008 Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2247/SGD&ĐT-CNTX 04/12/2008 Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học
121/2008/NĐ-CP 03/12/2008 Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông Chính phủ
9/KN-TC 02/12/2008 Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức Quốc hội
52/2008/QĐ-BTTTT 02/12/2008 Ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí Bộ Thông tin - Truyền thông
2222/SGDĐT-KT&KĐ 02/12/2008 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2008-2009 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2222/SGDĐT-KT&KĐ 02/12/2008 Hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2008-2009
155/2008/QĐ-TTG 01/12/2008 Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt Thủ tướng Chính phủ

22/2008/QH12 28/11/2008 Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 20/2008/L-CTN ngày 28/11/2008 Quốc hội
113/2008/TT-BTC 27/11/2008 Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính
144/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 27/11/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
144/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 27/11/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG
113/2008/TT-BTC 27/11/2008  Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 
« ĐầuTrước315316317318319320321322323324325TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 22342
Đã truy cập: 8187427

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.