Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
3679/QĐ-UBND 18/09/2018 Giải quyết khiếu nại Trần Thị Hải Yến, trú tại tổ 4, khu Hoang Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3425/QĐ-UBND 04/09/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Tống Văn Hồng, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3154/QĐ-UBND 16/08/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lương, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2982/QĐ-UBND 07/08/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Diệp Thị Tư, Trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2984/QĐ-UBND 06/08/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Duy Đăng, Trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2962/QĐ-UBND 03/08/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Mận, trú tại tổ 9, khu 5a, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2961/QĐ-UBND 03/08/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Phùng Thị Chốc, trú tại tổ 2, khu 6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2934/QĐ-UBND 02/08/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Tuấn Tần, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quanh Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2810/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thịnh, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
2821/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thiên Hương, trú tại tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (lần hai). UBND tỉnh Quảng Ninh
2820/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tính, trú tại Cao Xuân Đỉnh 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2814/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Lan, trú tại tổ 3, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2811/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Hồng, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, Tp Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2822/QĐ-UBND 25/07/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Chuyển, trú tại tổ 2, khu 4B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2787/QĐ-UBND 24/07/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Diệp Mây Hồng, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
2625/QĐ-UBND 13/07/2018 Giải quyết khiếu nại cảu Đỗ Văn Thắng, trú tại tổ 3, khu 1B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2191/QĐ-UBND 19/06/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Kiều, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
2175/QĐ-UBND 18/06/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Năm trú tại tổ 3, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
1043/UBND-TD2 13/06/2018 Kiểm tra, giải quyết thông tin phản ánh của báo chí đến Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định. UBND tỉnh Quảng Ninh
1972/QĐ-UBND 01/06/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vương Bá Chinh, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1974/QĐ-UBND 01/06/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Văn Ngọc Hoàng, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1971/QĐ-UBND 01/06/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tống Đức Vinh, trú tại tổ 2, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1932/QĐ-UBND 30/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Tần, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
1936/QĐ-UBND 30/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Kim Sơn, trú tại tổ 3, khu 1B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1935/QĐ-UBND 30/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Sáu, trú tại tổ 5, khu 4A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1934/QĐ-UBND 30/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1933/QĐ-UBND 30/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, trú tại tổ 4,, khu 3B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1815/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hoán, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1814/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Bằng, trú tại tổ 3, khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1813/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
1812/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Bình Định, trú tại tổ 1, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
1811/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Dưỡng, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1810/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Cường, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
1824/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn An, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1823/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiền, trú tại tổ 2, khu 3, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1822/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhường, trú tại tổ 2, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1821/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1820/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Tản, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1817/QĐ-UBND 25/05/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thanh, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
1225/QĐ-UBND 16/04/2018 Hủy bỏ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
1546/UBND-TD 19/03/2018 Công văn số 1546/UBND-TD về việc thực hiện bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội UBND tỉnh Quảng Ninh
1545/UBND-TD 19/03/2018 Công văn số 1545/UBND-TD về việc thực hiện bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội UBND tỉnh Quảng Ninh
293/PC-UBND 23/02/2018 Phiếu chuyển số 293/PC-UBND về việc chuyển đơn bà Nguyễn Thị Kế, trú tại khu Bí Thượng, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. UBND tỉnh Quảng Ninh
192/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại. UBND tỉnh Quảng Ninh
01/TB-UBND 03/01/2018 Thông báo số 01/TB-UBND về việc thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Ót, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả. UBND tỉnh Quảng Ninh
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 28645
Đã truy cập: 3922843

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin đăng tải dữ liệu).

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.