Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
1687/QĐ-UBND 17/05/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Dương Xuân Đại, trú tại tổ 5, khu 11, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1685/QĐ-UBND 17/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Xuan Đào, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1684/QĐ-UBND 17/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Hoàng Thị Làn, trú tại tổ 3, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1683/QĐ-UBND 17/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại cảu bà Nguyễn Thu Hoài, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1682/QĐ-UBND 17/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Thành, trua tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
3265/UBND-TD 17/05/2018 Giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Mến, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
804/UBND-TD 08/05/2018 Chuyển đơn của các ông, bà: Phạm Văn Duyên, Phạm Văn Mầu, Phạm Thị Đào, Phạm Thị Vân Anh, cùng trú tại tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2960/UBND-TD 07/05/2018 Giải quyết đề nghị của 04 hộ dân thuộc dự án khu nhà ở sân vườn Cái Dăm, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2863/UBND-TD 04/05/2018 Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Bảy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1535/QĐ-UBND 04/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Đình Ngọc, trú tại tổ 6A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2866/UBND-TD 04/05/2018 Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Hỵ, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2865/UBND-TD 04/05/2018 Giải quyết đề nghị của ông Phạm Trung Đát, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2864/UBND-TD 04/05/2018 Giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Nga và bà Nguyễn Thị Tuyết, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1534/QĐ-UBND 04/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mến, trú tại thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội UBND tỉnh Quảng Ninh
1533/QĐ-UBND 04/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Ca, trú tại tổ 46, khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1532/QĐ-UBND 04/05/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Đàm thị Luận, trú tại tổ 2, khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1531/QĐ-UBND 04/05/2018 Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do ông Lê Văn Tuấn, tổ 10, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ninh
1541/QĐ-UBND 04/05/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Duyên, trú tại tổ 19C, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2914/UBND-TD 04/05/2018 Thông báo kết quả rà soát 05 vụ việc khiếu nại tại tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2767/UBND-TD 27/04/2018 Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Đình Bảng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1465/QĐ-UBND 27/04/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Xuân, trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1463/QĐ-UBND 27/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mừng, trú tại tổ 6A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1464/QĐ-UBND 27/04/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Minh Tải, trú tại tổ 11C, khu 4C, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
762/PC-UBND 27/04/2018 Chuyển Văn bản số 2358/UBND ngày 13/4/2018 về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Liễu trú tại tổ 7, khu 2, phường Hồng Hải của UBND TP Hạ Long đến Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh Quảng Ninh
737/UBND-TD 26/04/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Duy Tân, trú tại tổ 3, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
2681/UBND-TD 26/04/2018 Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Thái Học, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1432/QĐ-UBND 26/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Bình, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1433/QĐ-UBND 26/04/2018 Giải quyết tranh chấp đất đai của ông Lê Văn Thự, trú tại tổ 176, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1350/QĐ-UBND 24/04/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Dung, trú tại tổ 1, khhu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1349/QĐ-UBND 24/04/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Nhuận, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1301/QĐ-UBND 20/04/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Sen, trú tại tổ 13, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1274/QĐ-UBND 18/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Tiến, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1273/QĐ-UBND 18/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Dung, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1275/QĐ-UBND 18/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Quế, trú tại tổ 10, khu 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1277/QĐ-UBND 18/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Đình Quân, trú tại tổ 6, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1227/QĐ-UBND 16/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trung Hợp, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1232/QĐ-UBND 16/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại tổ20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (Lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1231/QĐ-UBND 16/04/2018 Giải quyết tranh chấp đất đai của bà Đinh Thị Nhung, trú tại tổ 2, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (Lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1230/QĐ-UBND 16/04/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Ngọc Thịnh, trú tại tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long (Lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1200/QĐ-UBND 13/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Chi, trú tại tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1203/QĐ-UBND 13/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Xuân Hiệu, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1206/QĐ-UBND 13/04/2018 Giao xác minh nội dung tranh chấp đất đai của bà Đàm Thị Thúy, trú tại tổ 4, khu 5, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
648/PC-UBND 13/04/2018 Chuyển đơn của bà Lê Thị Luyện, trú tại tổ 15, khu 2A, phường Cao Thắng, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1202/QĐ-UBND 13/04/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quỳnh, trú tại tổ 14, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1109/QĐ-UBND 10/04/2018 Đính chính Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Hữu Trọng, trú tại tổ 40, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long . UBND tỉnh Quảng Ninh

542/UBND-TD 30/03/2018 Phiếu chuyển số 542/UBND-TD về việc chuyển đơn của ông Đỗ Vũ Đại, trú tại tổ 40, khu 5, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
877/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nhữ Ngọc Doanh, trú tại tổ 1, khu 8, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1596/UBND-TD 20/03/2018 Công văn số 1596/UBND-TD v/v giải quyết đề nghị của bà Đào Thị Tuất, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
839/QĐ-UBND 19/03/2018 Quyết định số 839/QĐ-UBND v/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Liên, trú tại tổ 7B, khu 1, phường Hà Phong, TP Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
840/QĐ-UBND 19/03/2018 Quyết định số 840/QĐ-UBND v/v giải quyết khiếu nại, của ông bà: Trịnh Minh Kiếm - Nguyễn Thị Chùm, trú tại tổ 66, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
12
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 2123
Đã truy cập: 1564596

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin đăng tải dữ liệu).

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.