Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
8365/UBND-TD 09/11/2018 Đề nghị đính chính quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hòa, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8312/UBND-TD1 07/11/2018 Giải quyết đề nghị của ông Ngô Thủy Nguyên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4571/QĐ-UBND 07/11/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Khé, trú tại tổ 95, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8314/UBND-TD1 07/11/2018 Giải quyết đề nghị của một số hộ dân thuộc dự án Xây dựng chung cư cao tầng Cột 8, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8313/UBND-TD1 07/11/2018 Giải quyết đề nghị của một số hộ dân thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4553/QĐ-UBND 05/11/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu, trú tại tổ 3, khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4552/QĐ-UBND 05/11/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Lập, trú tại khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4546/QĐ-UBND 05/11/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Công trú tại tổ 41B1, khu 4A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4544/QĐ-UBND 05/11/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông, bà: Nguyễn Tiến Mạnh- Lê Thị Tân, trú tại tổ 1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh

4543/QĐ-UBND 05/11/2018 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Dương, trú tại tổ 14, khu 2B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8253/UBND-TD1 05/11/2018 Bổ sung thông tin để Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết vụ việc khởi kiện của ông Nguyễn Quang Cư UBND tỉnh Quảng Ninh
4449/QĐ-UBND 01/11/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Đào, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8090/UBND-TD1 31/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Nguyệt, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4347/QĐ-UBND 30/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4344/QĐ-UBND 30/10/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Mai, trú tại tổ 97, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7974/UBND-TD1 29/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nhữ Ngọc Doanh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7973/UBND-TD1 29/10/2018 Làm rõ một số nội dung trong báo cáo xác minh vụ việc khiếu nại của Lê Thị Quế, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4281/QĐ-UBND 26/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Thành, Trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4280/QĐ-UBND 26/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Hồng Nguyên, trú tại tổ 5, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4315/QĐ-UBND 26/10/2018 Thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảy, trú tại tổ 43, khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4314/QĐ-UBND 26/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Xuân Hiệu trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4240/QĐ-UBND 25/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Dương, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4241/QĐ-UBND 25/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Bình, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4242/QĐ-UBND 25/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Cúc, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7859/UBND-TD 24/10/2018 Kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của ông Ngô Mão, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7806/UBND-TD1 23/10/2018 Giải quyết đề nghị của một số công dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7805/UBND-TD1 23/10/2018 Giải quyết đề nghị của ông Lê Văn Mến, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4184/QĐ-UBND 23/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Tạ Thị Cốm, trú tại tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4153/QĐ-UBND 19/10/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Long, trú tại tổ 31, khu 3, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7704/UBND-TD 18/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hợi, tổ 2, khu Minh Khai, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7703/UBND-TD 18/10/2018 Giải quyết kiến nghị của ông Đặng Toàn Thắng, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7705/UBND-TD 18/10/2018 Giải quyết kiến nghị của bà Vũ Thị Thúy, khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4149/QĐ-UBND 18/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dung, trú tại tổ 95, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
7612/UBND-TD 16/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Thủy thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7611/UBND-TD 16/10/2018 Giải quyết đề nghị của ông Đặng Bồng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
7623/UBND-QLĐĐ1 16/10/2018 Giải quyết kiến nghị của hộ ông Nguyễn Trung Thông - Vũ Thị Liên, tổ 10, khu 4A, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
7596/UBND-QLĐĐ2 16/10/2018 Giải quyết kiến nghị của hộ ông Trần Tiến Mạnh tại xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ có nhà ở nằm sát ranh giới GPMB đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. UBND tỉnh Quảng Ninh
4091/QĐ-UBND 16/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn An Toàn, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1903/PC-UBND 16/10/2018 Chuyển đơn của ông Phạm Thế Hòa, trú tại tổ 11, khu 4, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
1904/PC-UBND 16/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Hiền, trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4120/QĐ-UBND 16/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, trú tại tổ 2, khu 13, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
4121/QĐ-UBND 16/10/2018 Giải quyết khiếu nại của bà ĐInh Thị Dung, trú tại tổ 5, khu 11, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long (lần 2). UBND tỉnh Quảng Ninh
1891/PC-UBND 15/10/2018 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lý trú tại tổ 17, khu 1, phường Hồng Gai, TP Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7486/UBND-TD1 11/10/2018 Giải quyết khiếu nại của các bà: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Tuyết, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
1875/PC-UBND 11/10/2018 Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Hoa và một số công dân phường Minh Thành, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên; phường Đại Yên, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4009/QĐ-UBND 10/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Mọn, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
3961/QĐ-UBND 08/10/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Đức trú tại tổ 2, khu 1B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
7323/UBND-TD 05/10/2018 Giải quyết đề nghị của một số hộ dân tổ 5, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
7322/UBND-TD 05/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Bảng, thành phố Hạ Long. UBND tỉnh Quảng Ninh
3941/QĐ-UBND 05/10/2018 Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Thêm trú tại tổ 9, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
12345
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 12551
Đã truy cập: 5376221

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ninh

© Mạng thông tin tích hơn trên Internet của Tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ website này.​