BQL dự án đầu tư xây dựng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:  Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện.

Địa chỉ:          Đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Điện thoại:     02033 888 252

Fax:                02033 888 252  

Email:             bqldact.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức: 


Đồng chí: Trần Trọng Tường

Giám đốc

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng. 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02033 888 386

Điện thoại di động: 0917 294 107

Email: trantrongtuong@quangninh.gov.vn
​Đồng chí: Trần Văn Quảng

Phó Giám đốc

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và CN. 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0912 785 136

Email: quangbqldactbache@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Hợp Toàn

Cán bộ kỹ thuật

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu, đường bộ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0919.630.580

Email: toanbache@gmail.com
Đồng chí: Hoàng Hồng Thắng

Cán bộ kỹ thuật

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và CN

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0919.630.580

Email: toanbache@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Công Vượt

Kế toán trưởng

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0912.330.898

Email: 
Đồng chí: Đàm Thanh Liêm

Kế toán

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: thanhliem2805@gmail.com
Đồng chí: Hoàng Thị Hằng

Cán bộ

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 0984.825.695

Email: hanghoangqldact@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Văn Nga

Lái xe

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại di động: 0984.838.308


 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2596
Đã truy cập: 871969