Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
27/KH-UBND 15/02/2019 Kế hoạch số 27/KH-UBND của UBND huyện về Thực hiện thí điểm kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
147/QĐ-UBND 15/02/2019 Quyết định số 147/QĐ-UBND của UBND huyện về công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" của các xã, phường, thị trấn năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
145/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định số 145/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
144/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định số 144/QĐ-UBND của UBND huyện về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thoát nghèo năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
143/QĐ-UBND 13/02/2019 Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
142/QĐ-UBND 12/02/2019 Quyết định số 142/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành Kế hoạch năm 2019 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
134/QĐ-UBND 31/01/2019 Quyết định số 134/QĐ-UBND của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
23/KH-UBND 29/01/2019 Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND huyện về Tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
126/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định số 126/QĐ-UBND của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
125/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định số 125/QĐ-UBND của UBND huyện về tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo và chưa đảm bảo chi thường xuyên năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
22/KH-UBND 28/01/2019 Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
21/KH-UBND 28/01/2019 Kế hoạch số 21/KH-UBND của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
101/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định số 101/QĐ-UBND của UBND huyện về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
100/QĐ-UBND 22/01/2019 Quyết định số 100/QĐ-UBND của UBND huyện về kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
19/KH-UBND 22/01/2019 Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
81/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định số 81/QĐ-UBND của UBND huyện về công nhận kết quả thi sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã huyện Ba Chẽ năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
96/QĐ-UBND 21/01/2019 Quyết định số 96/QĐ-UBND của UBND huyện về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
20/KH-UBND 21/01/2019 Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
16/KH-UBND 18/01/2019 Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
69/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định số 69/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
65/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định số 65/QĐ-UBND của UBND huyện về tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
64/QĐ-UBND 17/01/2019 Quyết định số 64/QĐ-UBND của UBND huyện về việc trích kinh phí từ nguồn Đảm bảo xã hội của huyện để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
15/KH-UBND 16/01/2019 Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
14/KH-UBND 16/01/2019 Kế hoạch số 14/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức Lễ hội Đình Làng Dạ năm 2019, Lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận xã Thanh Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
61/QĐ-UBND 16/01/2019 Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đình Làng dạ năm 2019; lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận xã Thanh Lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. UBND Huyện Ba Chẽ
13/KH-UBND 14/01/2019 Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
11/KH-UBND 14/01/2019 Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND huyện về phòng chống dịch bệnh chủ động năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
09/KH-UBND 14/01/2019 Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân" Kỷ Hợi 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
21/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định số 21/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
17/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định số 17/QĐ-UBND của UBND huyện về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (Nguyễn Ngọc An) UBND Huyện Ba Chẽ
16/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định số 16/QĐ-UBND của UBND huyện về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (Đỗ Thị Nhuận) UBND Huyện Ba Chẽ
08/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND huyện về Thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
12/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai công tác cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
12a/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định số 12a/QĐ-UBND của UBND huyện về công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
05/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức triển khai xây dựng Mô hình "Người có uy tín tham gia công tác giữ giàn an ninh, trật tự ở cơ sở" UBND Huyện Ba Chẽ
07/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
10/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND của UBND huyện về thành lập hội đồng đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã , thị trấn năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
04/KH-UBND 07/01/2019 Kế hoạch số 04/KH-UBND của UBND huyện về Công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
03/KH-UBND 07/01/2019 Kế hoạch số 03/KH-UBND của UBND huyện về xác định, chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ04/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định số 04/QĐ-UBND của UBND huyện về Tách cơ sở giáo dục mầm non ra khỏi trường Tiểu học Minh Cầm và sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non Minh Cầm vào trường mầm non Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2696
Đã truy cập: 872069