Ban Giám đốc

24/08/2017

 

 

  Giám đốc:  Lê Ngọc Hân
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.618 868 

Điện thoại di động: 0913 394 689

Email: lengochan@quangninh.gov.vn

 

Phụ trách:

- Chỉ đạo, phụ trách cán bộ theo phân cấp; công tác tổ chức và cán bộ; bộ máy, biên chế; công tác quản lý công chức, viên chức và chế độ tiền lương; công tác cải cách hành chính;

- Chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Công tác phòng chống tham nhũng và an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác đối nội, đối ngoại của Sở;

- Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phân công;

 - Chủ tịch các hội đồng: Tuyển dụng công chức, viên chức, lao động; xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo khác;

- Xét cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Sở, văn bản xây dựng các công trình viễn thông.

- Thực hiện hoặc phân công cho các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao;

Thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại;

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức công tác quản lý Nhà nước, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, giao ban báo chí, họp báo, hội thảo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách quản lý Nhà nước các Trung tâm văn hóa truyền thông, Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương; Phối hợp với các cơ quan chủ quản để tham gia quản lý về hoạt động của các Văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú, hợp tác truyền thông với tỉnh; Tham gia Đội Phòng chống in lậu;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và sinh hoạt tại phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

 

 

 

   

 

  Phó Giám đốc:  Phạm Hồng Lan
   

 

Trình độ chuyên môn: Tiến Sỹ Ngữ văn

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.888 

Điện thoại di động: 0936.394.888

Email: phamhonglan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

- Giúp giám đốc phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; quản lý dịch vụ công ích; công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ; quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác kiểm tra lĩnh vực bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức công tác quản lý Nhà nước, xây dựng quy hoạch Bưu chính - Viễn thông, hội thảo, hội nghị, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Trực tiếp chỉ đạo và sinh hoạt tại Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khi được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

 

 

 

 

 Phó Giám đốc:  Đinh Sỹ Nguyên
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.638.289

Điện thoại di động: 0912.080.710

Email: dinhsynguyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

- Giúp giám đốc phụ trách quản lý Nhà nước lĩnh vực: Công nghệ thông tin;

- Giúp giám đốc quản lý kỹ thuật Cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các phần mềm dùng chung…

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức công tác quản lý nhà nước, xây dựng  quy hoạch công nghệ thông tin, kế hoạch, hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Trực tiếp phụ trách Phòng CNTT và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Công nghệ thông tin;

- Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khi được phân công;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

 

 Phó Giám đốc:  Nguyễn Trung Tiến
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học QL các hệ thống thông tin, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.968

Điện thoại di động: 0913.388.266

Email: nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 541
Đã truy cập: 309615