Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
13/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT ĐẤT ĐAI Quốc hội
17/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT THỦY SẢN Quốc hội
134/NĐ-CP 14/11/2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 Chính phủ
134/2003/NĐ-CP 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Chính phủ
134/2003/NĐ-CP 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Chính phủ
116/ 2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước Chính phủ
115/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về chế độ công chức dự bị Chính phủ
117/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước Chính phủ
170//2003/QĐ-TTG 14/08/2003 Về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa" Thủ tướng Chính phủ
17-NQ/TU 28/07/2003 Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản Quảng Ninh đến năm 2010
476/QĐ-BBCVT 27/06/2003 Cho phép triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế Bộ Bưu chính - Viễn thông
Luật số: 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật biên giới quốc gia
124//2003/QĐ-TTG 17/06/2003 phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chính phủ
0/LUẬT 17/06/2003 Luật biên giới quốc gia Quốc hội
6/2003/QH11 17/06/2003 06/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về luật biên giới quốc gia Quốc hội
37/2003/TT-BTC 24/04/2003 Quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu , thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bộ Tài chính

23/NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết số 23 - NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Bộ Chính trị
3/2002/TT-BTS 31/12/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và Danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
139//2002/QĐ-TTG 15/10/2002 về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo Chính phủ
83/2002/TT-BTC 25/09/2002 Thông tư Số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tài chính
83/2002/TT-BTC 25/09/2002 Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính uy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tài chính
1279/2002/QĐ-BCA 14/07/2002 Về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch. Bộ Công An
13/2002/L/CTN 07/06/2002 Pháp lệnh bưu chính, viễn thông Ủy ban thường vụ Quốc hội
51/2002/NĐ-CP 26/04/2002 Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí Chính phủ
35/QH10 02/04/2002 Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2002 Quốc hội
10/CT/TW 28/03/2002 Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Chính trị
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu Chính phủ
1627/QĐ-NHNN 31/12/2001 Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng Ngân hàng Nhà nước
1627/QĐ-NHNN 31/12/2001 Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
51/2001/QH10 25/12/2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 Quốc hội
4/2001/TT-TCBĐ 20/11/2001 Hướng dẫn thi hành nghị định 55/2001/TT-TCBĐ của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông Tổng cục Bưu điện
83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Chính phủ
81/2001/NĐ-CP 05/11/2001 Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam Chính phủ
8/CT/TU 05/07/2001 CHỈ THỊ số 08-CT/TU ngày 05/7/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới Tỉnh ủy
3/SGD&§ĐT- GDTH 25/06/2001 ssss Sở Giáo Dục và Đào Tạo
494/2001/QĐ-BTS 15/06/2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tầu cá, đăng ký tầu cá và thuyền viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
64/2001/QĐ-TTG 26/04/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viên trợ phi chính phủ nước ngoài Chính phủ
18/2000/CT-TTG 21/09/2000 Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Chính phủ
34/2000/NĐ-CP 18/08/2000 Nghị định của Chính phủ Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ
21/2000/QH10 09/06/2000 Luật Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000,có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001. Quốc hội
« ĐầuTrước321322323324325326327328
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 30064
Đã truy cập: 7236328

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.