Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1204

Đã truy cập :

134675917
Tin tức sự kiện

Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

11/01/2017 4:00:00 CH


Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại văn bản số 496 - CV/TU ngày 29/11/2016 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 7621/UBND-TH6 ngày 23/11/2016 về việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

TIN HOẠT ĐỘNG - Tin tức cập nhật

Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh phát hành Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET

Theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh sẽ chính thức thực hiện việc cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) mới bằng vật liệu PET từ ngày 04 tháng 09 năm 2012.

 

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ XÃ HỘI - Công đoàn ngành
TIN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VẬN TẢI
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giao Thông Vận Tải
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Khánh - Giám đốc sở
Địa chỉ: Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3846413; Fax: 033.3846822; Email: sgtvt@quangninh.gov.vn