Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1215

Đã truy cập :

134675831
Tin tức sự kiện

Cục Trẻ em triển khai khảo sát đánh giá một số nội dung về quyền tham gia của trẻ em; chăm sóc, bảo vệ trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

03/11/2017 8:00:00 SA


Quang cảnh buổi làm việc giữa Cục Trẻ em và Ban Điều hành hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Ninh

Ngày 02/11/2017 tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan trong Ban Điều hành hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh làm việc với đoàn công tác của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về hai nội dung: Quản lý và tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em trong dịp hè 2017; Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, công tác triển khai mạng lưới dịch vụ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Cục Trẻ em triển khai khảo sát đánh giá một số nội dung về quyền tham gia của trẻ em; chăm sóc, bảo vệ trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ngày 02/11/2017 tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan trong Ban Điều hành hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh làm việc với đoàn công tác của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về hai nội dung: Quản lý và tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em trong dịp hè 2017; Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, công tác triển khai mạng lưới dịch vụ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc sở
Địa chỉ: Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3835665; Fax: 0203.3835084; Email: sldtbvxh@quangninh.gov.vn