Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

636

Đã truy cập :

135016745
Tin tức sự kiện Công chức, viên chức

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2012

12/12/2012 3:00:00 CH

Để công tác đánh giá phản ánh chi tiết được việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức, ngày 11/12/2012, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1967/SNV-QLCC,VC gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh hướng dẫn cụ thể việc đánh giá công chức, viên chức năm 2012.

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh, để đảm bảo công tác đánh giá phản ánh thực chất phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức, đồng thời xác định trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong việc tự đánh giá, ngày 11/12/2012, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1967/SNV-QLCC,VC gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh hướng dẫn cụ thể các nội dung đánh giá công chức, viên chức năm 2012.

Theo hướng dẫn, các đối tượng thực hiện đánh giá bao gồm công chức chuyên môn, nghiệp vụ; công chức là lãnh đạo đơn vị cấp cơ sở; công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 03/6/2010 của Chính phủ; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; viên chức quản lý là lãnh đạo cấp phó của đơn vị cấp cơ sở ; Nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Đối với cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đối với công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 03/6/2010 của Chính phủ là Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và viên chức chuyên môn nghiệp vụ, viên chức lãnh đạo cấp phó của đơn vị cấp cơ sở của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày15 tháng 01 năm 2012 và lưu hồ sơ theo quy định.

Riêng đối tượng diện Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, đề nghị gửi hồ sơ đánh giá về Sở Nội vụ. Hồ sơ gồm: Phiếu tự nhận xét, đánh giá của công chức, viên chức; Biên bản họp đánh giá công chức, viên chức của cơ quan đơn vị; Bản phân công nhiệm vụ cụ thể.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Công văn số 1967/SNV- QLCC,VC của Sở Nội vụ để hướng dẫn công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện việc đánh giá theo quy định./.


Chi tiet cong van so 1967.PDF
Mau bieu tong hop ket qua danh gia phan loại cong chuc, vien chuc.xls
Mau phieu danh gia cong chuc chuyen mon, nghiep vu (Mau 1).doc
Mau phieu danh gia cong chuc la cap pho cua don vi cap co so (Mau 2).doc
Mau phieu danh gia cong chuc la cap truong cua don vi la cap co so va cong chuc theo ND so 06 (mau 3).doc
Mau phieu danh gia vien chuc chuyen mon, nghiep vu (mau 4).doc
Mau phieu danh gia vien chuc lanh dao cap pho cua don vi cap co so (mau 5).doc


Phòng Quản lý công chức, viên chức


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quang Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Nội Vụ
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Hạnh - Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: Tầng 3 - Khu Liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.835141; Fax: 02033.836911; Email: snv@quangninh.gov.vn