Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1074

Đã truy cập :

134675654
Tin tức sự kiện

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

07/11/2017 5:00:00 CH


Quang cảnh cuộc họp

Dự án Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (đơn vị tư vấn) lập theo Đề cương, nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 22/12/2015. Sau 17 tháng triển khai xây dựng (từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn đã tổ chức nhiều đợt điều tra, khảo sát, thu thập thông tin lập hồ sơ quy hoạch; tổ chức hội thảo và nhiều đợt xin ý kiến bằng văn bản của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện Quy hoạch.

 

Hoạt động

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dự án Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (đơn vị tư vấn) lập theo Đề cương, nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 22/12/2015. Sau 17 tháng triển khai xây dựng (từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị tư vấn đã tổ chức nhiều đợt điều tra, khảo sát, thu thập thông tin lập hồ sơ quy hoạch; tổ chức hội thảo và nhiều đợt xin ý kiến bằng văn bản của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện Quy hoạch.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngoc Thu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 7 Khu Liên cơ quan số 2 - đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.835641; Fax: 02033.835607; Email: stnvmt@quangninh.gov.vn