Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

492

Đã truy cập :

137396876
                                                                                              
Phòng tổ chức cán bộ

 
 
 
Chuyên viên: Phạm Hải Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại văn phòng: 033.3832240
Điện thoại di động: 0903406105
Email: phamhaiha_stp@quangninh.gov.vn
Phụ trách công tác theo dõi, thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương; các chế độ bảo hiểm.
 
 

  

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Văn Vịnh - Giám đốc Sở Tư pháp
Địa chỉ: Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3835226; Fax: 0203.3835226; Email: stp@quangninh.gov.vn