Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

667

Đã truy cập :

113750426
                                                                                              
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 033.2488899
Email: nguyenthixuan_stp@quangninh.gov.vn
 
 
Đấu giá viên: Dương Văn Trình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
Điện thoại văn phòng: 0333.820238
Điện thoại di động: 0913252677
Email: duongvantrinh_stp@quangninh.gov.vn
 
 
 
Phó giám đốc: Ngô Thế Giáp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Thạc sĩ Luật.
Trình độ LLCT: Sơ cấp.
 Điện thoại văn phòng: 0333.820238
 Điện thoại di động: 0988238866
Email: ngothegiap_stp@quangninh.gov.vn
 
Kế toán: Nguyễn Thị Út Trang
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính kế toán
Điện thoại văn phòng: 0333.834068
Điện thoại di động: 0987441884
Email: nguyenthiuttrang_stp@quangninh.gov.vn
 
 
 
 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Điện thoại văn phòng: 033.2216916

Điện thoại di động:

 

Nhân viên: Phạm Kiều Phương
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kinh tế.
 Điện thoại văn phòng: 0333.834068
 Điện thoại di động: 0985219291
 Email: phamkieuphuong_stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
Chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Thái Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp
Địa chỉ: Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3835226; Fax: 033.3835226; Email: stp@quangninh.gov.vn