Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

8424

Đã truy cập :

51071441
Tin tức sự kiện

Trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

31/10/2014 5:00:00 CH


 

 

 

Ngày 31/10/2014 tại Hội trường Sở Xây dựng Quảng Ninh đã diễn ra buổi Trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Về phía Sở Xây dựng Quảng Ninh gồm có Lãnh đạo Sở và thành viên Ban quản lý dự án lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và chuyên viên phòng QHKT; Phía đoàn công tác tỉnh Hà tĩnh gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý Khu kinh tế.

 

Tin tức cập nhật Sở Xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

 

 

 

Ngày 31/10/2014 tại Hội trường Sở Xây dựng Quảng Ninh đã diễn ra buổi Trao đổi kinh nghiệm giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh với Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Về phía Sở Xây dựng Quảng Ninh gồm có Lãnh đạo Sở và thành viên Ban quản lý dự án lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và chuyên viên phòng QHKT; Phía đoàn công tác tỉnh Hà tĩnh gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban quản lý Khu kinh tế.

 

Tin hoạt động đoàn thể

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ xây mới 02 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên ưu tú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại công ty CP Hải Long trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh

Được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, về việc triển khai Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo trong ngành Xây dựng. Thực hiện chương trình phối hợp công tác hàng năm của Công đoàn Xây dựng 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, ngay từ đầu năm 2014 Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã thống nhất trao đổi và tiến hành khảo sát, trợ giúp xây nhà mới cho 02 gia đình công nhân lao động nghèo có thành tích trong lao động sản xuất tại công ty CP Hải Long thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: null
Điện thoại: null; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn