Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

3322

Đã truy cập :

68733947
Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết và phát hành sách “Atlas nhà ở phòng, tránh bão lụt”

02/11/2015 3:00:00 CH


Quang cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) và Bộ Xây dựng; được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với Tổ chức Hội thảo phát triển Pháp (DWF) để triển khai thực hiện dự án "Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào môi trường xây dựng an toàn hơn tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; thời gian triển khai từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015. Sau 01 năm triển khai chương trình hợp tác, đến nay dự án đã hoàn thành thiết kế tập Atlas nhà ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt cho 01 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/10/2015, tại Văn phòng Sở Xây dựng, Sở Xây dựng và Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình và công bố phát hành “Atlas nhà ở phòng, tránh bão lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Atlas nhà ở là tài liệu thiết thực, đã đánh giá thực tiễn và đưa ra các giải pháp cho nhà ở vùng thiên tai, bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh và là tài liệu có giá trị áp dụng cao vào thực tiễn cuộc sống.

Tin tức cập nhật Sở Xây dựng

Hội nghị tổng kết và phát hành sách “Atlas nhà ở phòng, tránh bão lụt”

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) và Bộ Xây dựng; được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với Tổ chức Hội thảo phát triển Pháp (DWF) để triển khai thực hiện dự án "Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào môi trường xây dựng an toàn hơn tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; thời gian triển khai từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015. Sau 01 năm triển khai chương trình hợp tác, đến nay dự án đã hoàn thành thiết kế tập Atlas nhà ở và hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt cho 01 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/10/2015, tại Văn phòng Sở Xây dựng, Sở Xây dựng và Tổ chức Hội thảo Phát triển Pháp (DWF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình và công bố phát hành “Atlas nhà ở phòng, tránh bão lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Atlas nhà ở là tài liệu thiết thực, đã đánh giá thực tiễn và đưa ra các giải pháp cho nhà ở vùng thiên tai, bão, lũ lụt trên địa bàn tỉnh và là tài liệu có giá trị áp dụng cao vào thực tiễn cuộc sống.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: null
Điện thoại: null; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn