Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

12009

Đã truy cập :

53710586
Tin tức sự kiện

Thông báo một số văn bản QPPL mới ban hành về lĩnh vực xây dựng

28/05/2015 3:00:00 CH


 

Chính phủ vừa ban hành một số Thông tư, Nghị định mới về lĩnh vưc xây dựng: (1) Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch. (2) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. (3) Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. (4) Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng. (5) Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó quy định rõ, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. (6) Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định gồm 4 Chương, 27 Điều quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. (7) Thông tư 12/2014/TT-BXD về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Tin tức cập nhật Sở Xây dựng

Thông báo một số văn bản QPPL mới ban hành về lĩnh vực xây dựng

 

Chính phủ vừa ban hành một số Thông tư, Nghị định mới về lĩnh vưc xây dựng: (1) Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch. (2) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. (3) Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. (4) Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng với nhiều điểm mới, đáng chú ý là quy định về mức tạm ứng hợp đồng. (5) Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong đó quy định rõ, chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình. (6) Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định gồm 4 Chương, 27 Điều quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. (7) Thông tư 12/2014/TT-BXD về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Tin hoạt động đoàn thể

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh: Tuyên dương công nhân tiêu biểu xuất sắc

Ngày 21-5, tại TP Hạ Long, Công đoàn Công ty CP nước sạch Quảng Ninh (CĐ Ngành xây dựng) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương công nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2014 và Tư vấn pháp luật năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; CĐ Ngành xây dựng cùng 41 công nhân tiêu biểu xuất sắc đại diện cho trên 1.000 công nhân lao động của Công ty.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: null
Điện thoại: null; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn