Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

2710

Đã truy cập :

128751447
Tin hoạt động đoàn thể

Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh: Tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ  ngày 15/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Nhằm chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 20/12/2016 Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã ban hành kế hoạch số 115/KH-CĐXD về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Công đoàn Ngành đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội, hội nghị cho CĐCS trực thuộc, xây dựng bộ biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể chi tiết về đại hội, hội nghị  cấp cơ sở, giúp cho CĐCS thuận lợi trong quá trình tổ chức, thành lập Ban chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong đó phân công chỉ đạo, phụ trách đại hội CĐCS tập trung vào những nội dung quan trọng như: trình tự nội dung đại hội, xây dựng báo cáo, đề án nhân sự, công tác bầu cử, công tác tuyên truyền, một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức đại hội công đoàn theo quy định của Điều lệ, cần coi trọng đến chất lượng, không hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Đồng thời với việc chỉ đạo tổ chức đại hội, CĐCS phải quan tâm đến việc góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, đơn vị.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: Tầng 9 Trụ sở liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3835586; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn