Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

343

Đã truy cập :

53568513
Tin tức sự kiện

Họp V/v thống nhất những nội dung vướng mắc trong định mức, đơn giá các công tác kèm theo phần sửa đổi, bổ sung các định mức mới của Bộ Xây dựng

25/11/2014 3:00:00 CH


Ngày 24/11/2014, tại Hội trường, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm tư vấn kinh tế đầu tư xây dựng- Viện Kinh tế xây dựng cùng đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; các Ban: Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao, Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm, Quản lý Khu kinh tế, Xây dựng nông thôn mới; UBND các huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Họp bàn thống nhất những nội dung vướng mắc trong định mức, đơn giá các công tác kèm theo phần sửa đổi, bổ sung các định mức mới của Bộ Xây dựng.

Tin tức cập nhật Sở Xây dựng

Họp V/v thống nhất những nội dung vướng mắc trong định mức, đơn giá các công tác kèm theo phần sửa đổi, bổ sung các định mức mới của Bộ Xây dựng

Ngày 24/11/2014, tại Hội trường, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm tư vấn kinh tế đầu tư xây dựng- Viện Kinh tế xây dựng cùng đại diện các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; các Ban: Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao, Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm, Quản lý Khu kinh tế, Xây dựng nông thôn mới; UBND các huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Họp bàn thống nhất những nội dung vướng mắc trong định mức, đơn giá các công tác kèm theo phần sửa đổi, bổ sung các định mức mới của Bộ Xây dựng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: null
Điện thoại: null; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn