Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

3346

Đã truy cập :

83876103
Tin tức sự kiện

Sở Xây dựng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở

26/04/2016 12:00:00 CH


Thực hiện công văn số 72-CV/BTC ngày 15/4/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Công văn số 580/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ngày 25/4/2016, tại Hội trường, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để kiểm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở.

Tin tức cập nhật Sở Xây dựng

Sở Xây dựng thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở

Thực hiện công văn số 72-CV/BTC ngày 15/4/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ và Công văn số 580/SNV-TCBC&TCPCP ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ngày 25/4/2016, tại Hội trường, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để kiểm điểm kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị bổ nhiệm lại đối với ông Trần Văn Hà, Phó giám đốc Sở.

Tin hoạt động đoàn thể

Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II, các chương trình hoạt động nhân “Tháng công nhân” năm 2016

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Sở Xây dựng Quảng Ninh, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II và các chương trình hoạt động nhân “Tháng công nhân” năm 2016; Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ (2012 – 2017).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Xây Dựng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Xây Dựng
Địa chỉ: Tầng 9 Trụ sở liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3835586; Fax: 033.3836116; Email: sxd@quangninh.gov.vn