Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

333

Đã truy cập :

111676592
Chi tiết hỏi đáp

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Thanh, thị xã Đông Triều

Ngày trả lời:15/03/2017
Câu hỏi:

Gia đình tôi ở bờ sông bãi sú, nhà có 03 nhân khẩu. Tôi năm nay 54 tuổi, vợ tôi 55 tuổi, con trai tôi 19 tuổi đang học năm thứ nhất Đại học. Quanh năm cả gia đình tôi trông chờ vào mảnh đất nuôi trồng thủy sản để sinh sống và lấy tiền nuôi cháu ăn học. Có những năm bão về, lũ lụt chúng tôi bị thiệt hại nặng về kinh tế không đủ tiền trả  vốn đầu tư con giống, cây trồng. Năm nay, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, cải tạo lại ao đầm cẩn thận để mua thả con giống, cây trồng giống mới. Vốn đầu tư phải bỏ ra nhiều mà không có, gia đình tôi phải đi vay mượn và phải trả lãi. Gia đình tôi dự kiến phải bỏ thời gian ít nhất sau 5-6 năm khi bỏ vốn đầu tư ra, gia đình tôi mới thu được vốn về. Nhưng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình tôi được cấp ngày 27/10/2000 thì có ghi thời hạn sử dụng đất là 20 năm, tức là đến ngày 26/10/2020 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng hủy sản của gia đình tôi sẽ hết hạn. Chúng tôi là nông dân chỉ sống bằng nghề nông, hiểu biết về pháp luật không có, mà nghe nói sau khi hết hạn sử dụng đất thì sẽ bị Nhà nước thu hồi toàn bộ đất đai nuôi trồng thủy sản. Nghe nói như vậy gia đình chúng tôi rất hoang mang. Vậy xin hỏi, bây giờ gia đình chúng tôi có phải làm đơn đăng ký xin ra hạn hay xin cấp lại quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản không? Để gia đình chúng tôi yên tâm tiếp tục đầu tư chăn nuôi sản xuất, ổn định cuộc sống. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn Văn Thanh   Địa chỉ: Khu vực bãi Chương Cao, thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, Thị xã Đông TriềuTrả lời:


 

Tại khoản 1, 2 và 3, Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn như sau:

 “1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

2.   Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

3.   Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê thì thời hạn giao đất cho chủ đầu được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Tại khoản 3, Điều 210 Luật đất đai 2013 quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013  đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”.

Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, trong đó quy định trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a)   Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b)    Ủy ban nhân dân cấp nơi đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển hồ đến Văn phòng đăng ký đât đai;

c)     Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã ”

Căn cứ các quy định trên sau khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Thanh hết hạn thời gian sử dụng đất nếu hộ ông có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn quy định tại khoản 1, Điều 126 Luật đất đai 2013.

Sau ngày giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết hạn nếu có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận đề nghị hộ ông Thanh chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 74, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông Thanh liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều để được hướng dẫn chi tiết.

          (Theo CV số 1047/TNMT-ĐKĐĐ)


Danh sách câu hỏi và trả lời:

STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lờiTrạng thái
1 Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Hoài An, Hoành Bồ Nguyễn Hoài An 30/03/2017 Đã trả lời
2 UBND TP Hạ Long trả lời câu hỏi của độc giả Phan Cao Long, TP Hạ Long Phan Cao Long 22/03/2017 Đã trả lời
3 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của độc giả Lê Trí Linh, TP Hạ Long Lê Trí Linh 20/03/2017 Đã trả lời
4 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời về việc chuyển mục đích sử dụng đất Phạm Thị Lê 17/03/2017 Đã trả lời
5 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Thanh, thị xã Đông Triều Nguyễn Văn Thanh 15/03/2017 Đã trả lời
6 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Hằng, TP Cẩm Phả Nguyễn Hằng 14/03/2017 Đã trả lời
7 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của độc giả Mai Ngọc Khôi, TP Hà Nội Mai Ngọc Khôi 13/03/2017 Đã trả lời
8 Sở Nội vụ trả lời về đối tượng thực hiện hợp đồng 68 Nguyễn Thị Lý 09/03/2017 Đã trả lời
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách trợ cấp 1 lần theo QĐ 24/2016/QĐ-TTg Đỗ Đức Hạnh 08/03/2017 Đã trả lời
10 Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của độc giả Lê Văn Đam, huyện Ba Chẽ Lê Văn Đam 06/03/2017 Đã trả lời
11 Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Quý, TP Uông Bí Nguyễn Văn Quý 01/03/2017 Đã trả lời
12 Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của độc giả Chíu Thị Nhung về việc tuyển dụng viên chức Chíu Thị Nhung 27/02/2017 Đã trả lời
13 Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của độc giả Vũ Văn Thanh, TP Hạ Long Vũ Văn Thanh 24/02/2017 Đã trả lời
14 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh trả lời về chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg Bàn Hưng 21/02/2017 Đã trả lời
15 Công an tỉnh Quảng Ninh trả lời về thủ tục sang tên, đổi màu sơn xe mô tô Lê Thị Thanh 23/02/2017 Đã trả lời
12345678910...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 33) 3638468 - Fax: (+84 33) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn