Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

130

Đã truy cập :

137370923
Tình hình kinh tế xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2011

Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 01-11-2011 của UBND tỉnh về tình hình KT-XH tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2011

 

            I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10/2011:

1. Về kinh tế:

1.1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tháng 10 năm 2011 ước đạt 2.586,861 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp Trung ương 1.648,344 tỷ đồng, tăng 28,7% so với tháng trước và tăng 13,2% cùng kỳ; công nghiệp địa phương 517,177 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 1,47% cùng kỳ; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 421,34 tỷ đồng, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 0,3% cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 23.798,091 tỷ đồng, đạt 74,66% kế hoạch (31.877 tỷ đồng) và tăng 8,2% cùng kỳ[1]. Trong đó: Công nghiệp Trung ương 15.681,185 tỷ đồng, đạt 75,9% KH và tăng 9,1% CK; công nghiệp địa phương 4.490,928 tỷ, đạt 71,6% KH và tăng 5,8% CK; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.625,987 tỷ, đạt 73,2% KH và tăng 6,9% CK.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu thực hiện như sau:

- Than sạch tháng 10 ước đạt 4,028 triệu tấn (tháng trước 3,123 triệu tấn), luỹ kế 10 tháng đạt 35,598 triệu tấn, đạt 82,4% KH năm (43,2 triệu tấn) và tăng 4,3% cùng kỳ; than tiêu thụ tháng 10 ước đạt 3,633 triệu tấn (tháng trước 3,156 triệu tấn), lũy kế 10 tháng đạt 36,38 triệu tấn và tăng 6,6% cùng kỳ (trong đó xuất khẩu 14,358 triệu tấn, bằng 97,3% cùng kỳ).

- Điện sản xuất tháng 10 ước đạt 689,744 triệu Kwh (tháng trước 621,861 triệu Kwh), luỹ kế 10 tháng 7.038,231 triệu Kwh, đạt 78,2% KH (9.000 triệu Kwh) và tăng 74,3% cùng kỳ.

- Đóng mới tàu tháng 10 ước đạt 18.813 tấn phương tiện (tháng trước 22.273 tấn), luỹ kế 10 tháng đạt 242.401 tấn, đạt 53,87% KH năm (450.000 tấn) và bằng 83,8% cùng kỳ.

- Xi măng tháng 10 ước đạt 335.000 tấn (tháng trước 230.000 tấn), luỹ kế 10 tháng đạt 2,707 triệu tấn, đạt 72,18% KH (3,75 triệu tấn), bằng 97,5% so CK;

- Clinker tháng 10 ước đạt 307.000 tấn (tháng trước 227.000 tấn), luỹ kế 10 tháng đạt 2,608 triệu tấn, đạt 86,9% KH (3 triệu tấn).

- Gạch nung tháng 10 ước đạt 78,563 triệu viên (tháng trước 70,892 triệu viên), luỹ kế 10 tháng đạt 711,793 triệu viên, đạt 46,53% KH và tăng 3,1% cùng kỳ.

- Dầu thực vật tháng 10 ước đạt 30.153 tấn (tháng trước 17.064 tấn), luỹ kế 10 tháng đạt 230.603 tấn, đạt 76,87% KH và tăng 3% cùng kỳ.

- Bia các loại tháng 10 ước đạt 2,9 triệu lít (tháng trước 3,003 triệu lít), luỹ kế 10 tháng đạt 24,795 triệu lít, đạt 67,01% KH và bằng 96,3% cùng kỳ…

Trước tình hình sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu năm và dự báo tình hình những tháng cuối năm còn rất khó khăn. Trong tháng 10, UBND tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất công nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất[2]. Sản xuất công nghiệp tháng 10 đã có bước tăng trưởng khá tốt (tăng 20%) so với tháng 9, cụ thể một số sản phẩm công nghiệp tháng 10 tăng so với tháng trước như: Than sạch tăng 29%, xi măng tăng 45,7%, điện sản xuất tăng 10,9%, gạch nung tăng 10,8%, dầu thực vật tăng 76,7%… một số ít mặt hàng sản xuất ổn định hoặc giảm nhẹ so với tháng 9. Tính chung 10 tháng năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng 8,2% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục phát triển ổn định:

            Trồng trọt: Tính đến ngày 18/10/2011 toàn tỉnh đã thu hoạch trên 11.674 ha lúa, chiếm 61,5% diện tích lúa mùa. Sơ bộ đánh giá vụ mùa năm nay sản lượng lương thực tương đương so với cùng kỳ. Chuẩn bị đủ lượng giống cây trồng, vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2011-2012.

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không phát sinh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra.  Kết quả tiêm phòng đợt II cho đàn gia súc, gia cầm tính đến 15/10/2011: Vắcxin LMLM gia súc 94.940 so với kế hoạch đạt 47,5%, tụ huyết trùng trâu bò 57.244 liều đạt 41,5%, tiêm phòng cho lợn 149.991 liều đạt 73%; các bệnh khác 94.119 liều. Nhìn chung tiến độ tiêm phòng chậm so với kế hoạch tỉnh giao. Đến nay đã cấp 6.251 lít thuốc cho các địa phương để tổ chức phun khử trùng tiêu độc môi trường ổ dịch cúm gia cầm và những nơi có nguy cơ cao. Việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc vào tỉnh còn diễn biến phức tạp[3].

Lâm nghiệp: Toàn tỉnh đã trồng được 11.121 ha rừng tập trung, đạt 106,9% kế hoạch. Trồng trên 500 ngàn cây phân tán các loại; sản xuất đ­ược 14,13 triệu cây giống các loại. Khai thác gỗ rừng trồng 203.360 m3, nguyên liệu giấy 5.166 tấn, chế biến nhựa thông 9.640 tấn, chế biến gỗ 4.090 m3; dịch vụ gỗ mỏ cho ngành than 160.100m3. Trong tháng không để xảy ra cháy rừng; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường[4].

Thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Cơn bão số 5 (NESAT) đổ bộ vào tỉnh ngày 30/9 đã gây thiệt hại: 420 nhà xưởng bị tốc mái cái, một số đoạn đường bị sạt lở đất đá xuống đường và hàng trăm cây xanh trên đường phố bị gẫy đổ; 1.091 bè nuôi thủy sản bị vỡ, 14 chiếc tàu thuyền bị chìm, mảng bị chìm 09, xà lan bị chìm 01; 1.944 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng và hư hại. Điển hình các địa phương bị thiệt hại: Huyện Vân Đồn 750 bè hầu thương phẩm bị vỡ và mất, 80 lồng bè nuôi thủy sản bị hư hỏng; Huyện Yên Hưng 1.400 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng... Ước tính tổng thiệt hại về vật chất trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 80 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Tính đến 15/10/2011 lượng nước trữ ở 23 hồ chứa là 225 triệu m3 nước, so với tháng trước tăng 35,724 triệu m3, so với cùng kỳ giảm 2,962 triệu m3. Các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương tập trung kiểm tra, thi công, sửa chữa xong một số hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn trong mùa bão.

Thủy sản: Tổng sản lượng thuỷ sản đến 15/10/2011 ước đạt 73.607 tấn, đạt 94,4% kế hoạch (kế hoạch 78.000 tấn), tăng 6,8% so với cùng kỳ, trong đó: đánh bắt 49.580 tấn, đạt 105,5% kế hoạch (kế hoạch 47.000 tấn), tăng 8,4% so với cùng kỳ; nuôi trồng 24.027 tấn, đạt 77,5% kế hoạch, tăng 3,7% CK. Giá trị kim ngạch chế biến thủy sản xuất khẩu 10 tháng ước đạt 22,354 triệu USD đạt 93% kế hoạch và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

            1.3. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đạt được nhiều kết quả:

Thương mại nội địa: Thị trường Quảng Ninh tiếp tục ổn định và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 10 ước đạt 2.881,095 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 33,5% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2011, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.324,67 tỷ đồng, đạt 76,27% KH (33.204 tỷ đồng) và tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Giá cả trong tháng 10 không có biến động lớn, tiếp tục được kiềm chế hiệu quả, trong đó có đóng góp lớn của đà giảm giá một số mặt hàng quan trọng như thực phẩm, dầu diezel... đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có mức tăng thấp nhất trong 10 tháng đầu năm; tháng 10/2011 tăng 0,47% so với tháng 9/2011[5] (tháng 01 tăng 1,2; tháng 2 tăng 2,92; tháng 3 tăng 1,63; tháng 4 tăng 2,29; tháng 05 tăng 1,25; tháng 06 tăng 1,01%; tháng 7 tăng 1,11% ; tháng 8 tăng 0,81% ; tháng 9 tăng 0,48%), tăng 13,48% so với tháng 12/2010, với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 03 tháng gần đây thì khả năng cả năm tăng dưới 15% là khả quan. Trong tháng, nhóm hàng ăn và dịch vụ đã giảm 0,27% (lương thực giảm 0,44%; thực phẩm giảm 0,56%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,72%); Còn lại các mặt hàng khác cơ bản ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng 10. Tuy vậy, vẫn cần đặc biệt quan tâm tới việc kiểm soát, bình ổn giá cả trong các tháng tiếp theo nhất là các mặt hàng về lương thực, thực phẩm và nhu cầu chi tiêu vào các tháng cuối năm để đảm bảo hiệu quả của các chính sách vĩ mô đã ban hành.

Du lịch: Công tác tuyên truyền hướng dẫn và bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới trong giai đoạn nước rút được đẩy mạnh trên cả nước. Tổng số khách du lịch tháng 10 ước đạt 286 ngàn lượt bằng 73% so với tháng 9 (390 ngàn lượt); trong đó: khách quốc tế 142,6 ngàn lượt, tăng 6% so với tháng trước (134 ngàn lượt). Khách lưu trú ước đạt 181 ngàn lượt, bằng 94% so với tháng 9 (192 ngàn lượt). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 204,9 tỷ đồng, bằng 86% so với tháng trước (239,5 tỷ đồng).

Tính chung 10 tháng, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 5,341 triệu lượt, đạt 98,9% KH năm (5,4 triệu lượt) và tăng 7% cùng kỳ, trong đó: khách quốc tế 1,817 triệu lượt khách, đạt 72,7% KH (2,5 triệu lượt) và tăng 9% cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 2,187 triệu lượt, đạt 87,5% KH năm (2,5 triệu lượt) và tăng 28% cùng kỳ, trong đó: Khách quốc tế 908 ngàn lượt, đạt 60,5% KH năm (1,5 triệu lượt) và tăng 7% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng ước đạt 3.027 tỷ đồng, đạt 94,6% KH năm (3.200 tỷ) và tăng 13% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách: Hoạt động vận tải hành khách hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tháng 10/2011 ước đạt 1,856 triệu tấn (tháng trước 1,812 triệu tấn), tính chung 10 tháng ước đạt 16,874 triệu tấn, đạt 128,1% kế hoạch (KH 13,17 triệu tấn) và tăng 16,2% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách tháng 10 ước đạt 2,863 triệu lượt (tháng trước 2,792 triệu lượt), tính chung 10 tháng ước đạt 25,578 triệu hành khách, đạt 124,8% kế hoạch (KH 20,5 triệu lượt) và tăng 39,5% so với cùng kỳ; Doanh thu vận tải tháng 10 đạt 355,83 tỷ đồng (tháng trước 349,478 tỷ đồng), tính chung 10 tháng ước đạt 3.135,6 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ.

            Bưu chính viễn thông: Hoạt động bưu chính, viễn thông an toàn, ổn định. Hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Trong tháng 10/2011 đã phát triển mới 71.886 thuê bao điện thoại các loại. Tổng số thuê bao toàn tỉnh đến tháng 10/2011 đạt 2.135.206 thuê bao, đạt tỷ lệ 178 thuê bao/100 dân (trong đó máy cố định và di động trả sau là 493.894 thuê bao). Phát triển thuê bao Internet trong tháng 10 đạt 389 thuê bao, nâng tổng số thuê bao đến tháng 10/2011 là 72.410 thuê bao.

 1.4. Xuất khẩu:

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9, tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tháng 10 ước đạt 174,753 triệu USD, bằng 98,5% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1.930,444 triệu USD, đạt 81,4% KH (2.372,617 triệu USD) và tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu Trung ương 1.549,636 triệu USD, đạt 83,5% KH và tăng 14,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu địa phương 230,454 triệu USD, đạt 80,4% KH và tăng 20,1% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 150,354 triệu USD, đạt 65,3% KH và bằng 85,3% so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng xuất khẩu 10 tháng tăng so với cùng kỳ là: Tùng hương (7.166 tấn) tăng 38,7%; Quần áo (572 ngàn chiếc) tăng 32,4%; Dăm gỗ (134.981 tấn) tăng 15,1%. Các mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là: Than 14,358 triệu tấn, giảm 2,7%; dầu thực vật (11.884 tấn) giảm 3,3% ; sợi hóa học giảm  10,5%; gạch giảm 17,3%; hải sản giảm 4,8%...

Các doanh nghiệp xi măng tiếp tục xuất khẩu xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài, 10 tháng đã xuất khẩu được 740,449 ngàn tấn clinker và 155,844 ngàn tấn xi măng

1.5. Đầu tư phát triển:

Tổng vốn đầu tư phát triển được ghi kế hoạch đầu năm là 2.602.763 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư XDCB là 2.381.266 triệu đồng. Theo phân cấp, tỉnh phân bổ 1.805.253 triệu đồng, cấp huyện 576.013 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng vốn đầu tư XDCB toàn tỉnh là 5.167.403 triệu đồng (tăng 2.786.331 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm, trong đó: vốn do ngân sách tỉnh quản lý tăng 1.305.354 triệu đồng, vốn ngân sách huyện tăng 1.480.977 triệu đồng bao gồm cả vốn phân bổ theo QĐ 3939). khối lượng thực hiện ước đạt 3.808,3 tỷ đồng, bằng 160% kế hoạch giao đầu năm và đạt 73,7% kế hoạch sau điều hòa bổ sung (5.167,4 tỷ đồng), giải ngân đến hết ngày 30/9 đạt 2.627 tỷ đồng, bằng 110,3% kế hoạch giao đầu năm và bằng 50,8% kế hoạch sau điều hòa bổ sung.  

Các công trình quan trọng của tỉnh đã và đang được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời các công trình được giải ngân theo Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08/9/2011 của Chính phủ đang được chủ đầu tư tích cực thực hiện tranh thủ thời tiết thuận lợi và phấn đấu đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 và các năm tiếp theo trên cơ sở cơ cấu lại đầu tư kết hợp với chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ.

1.6. Tài chính, ngân hàng:

Thu ngân sách đạt kết quả tốt, trong đó nhiều khoản thu đã đạt và vượt dự toán đề ra, cụ thể như sau: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 23.046,65 tỷ đồng[6], đạt 101% dự toán năm, tăng 19% cùng kỳ, trong đó thu XNK 11.695,02 tỷ đồng, đạt 92% dự toán, tăng 6% CK; thu nội địa (phần cân đối ngân sách) 11.171,953 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 36%; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 179,677 tỷ đồng, đạt 125% dự toán, tăng 2% CK.

Tổng chi ngân sách 10 tháng ước đạt 8.256,008 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và tăng 47% CK, trong đó chi đầu tư phát triển 3.557,741 tỷ đồng, đạt 140% dự toán, tăng 16% cùng kỳ; chi thường xuyên 3.728,282 tỷ đồng, đạt 69% dự toán và tăng 48% so với cùng kỳ.

Hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tương đối ổn định, tiếp tục thực hiện theo đúng Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; trên cơ sở thực hiện lãi suất huy động không quá 14%/năm, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay (lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất của các NHTM phổ biến từ 18-20%/năm, nhiều đơn vị ngân hàng đã giảm xuống còn 17-19%/năm). Tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng dự kiến đến 31/10 đạt 55.700 tỷ đồng, tăng 13% so với 31/12/2010 (trong đó: vốn huy động tại địa phương là 38.600 tỷ, tăng 13,6%). Doanh số cho vay tháng 10 ước đạt 7.350 tỷ, tăng 79,9% so với cùng kỳ, trong đó cho vay ngắn hạn 6.050 tỷ, tăng 114,8%, cho vay trung và dài hạn 1.300 tỷ, tăng 2,4%). Tổng dư nợ vốn tín dụng ước đến 31/10/2011 là 50.400 tỷ, tăng 15,3% so với 31/12/2010, trong đó dư nợ vay ngắn hạn chiếm 42,6%; dư nợ vay trung và dài hạn chiếm 57,4% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng của các ngân hàng được đảm bảo, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao dự kiến đến 31/10 là 1.500 tỷ chiếm 2,9% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh dự kiến đến 31/10/2011 đạt 41.900 tăng 26,8% so với 31/12/2010. Dư nợ cho vay khu vực phi sản xuất đến 31/10/2011 đạt 8.500 tỷ, chiếm 16,8% tổng dư nợ, trong đó: dư nợ cho vay tiêu dùng là 3.500 tỷ; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và kinh doanh chứng khoán là 5.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đến 31/10/2011 đạt 4.200 chiếm 8% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 1.355 tỷ tăng 2,1% so với 31/12/2010, trong đó: cho vay ưu đãi hộ nghèo đạt 534 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt 219 tỷ.

1.7. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh...) tích cực tuyên truyền, đưa ra các ý kiến phản biện, tuyên dương các mô hình, điển hình trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức Đoàn thể của Tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về Chương trình. Ban Xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành dự thảo kế hoạch 5 năm Chương trình nông thôn mới trình UBND tỉnh. Các đơn vị tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách phát triển nông thôn mới (01 chính sách về thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương đã được HĐND tỉnh thông qua)....

- Công tác lập thẩm định các Đề án, đồ án Quy hoạch cấp xã, đề án cấp huyện đang được hoàn chỉnh đề án để triển khai thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đến nay, tất cả các địa phương đã lập xong Kế hoạch triển khai Chương trình. Trên cơ sở nguồn lực của tỉnh, đến năm 2015 toàn tỉnh có 10/13 huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, 82 xã cở bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

- Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Đã hoàn thành giai đoạn I xây dựng 322 nhà văn hóa. Các công trình trường chuẩn thuộc Chương trình Xây dựng NTM (53 trường) đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Điện nông thôn đang được Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai giai đoạn I và tiếp tục triển khai giai đoạn II...

- Kinh tế và tổ chức sản xuất: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện trên 60 mô hình giảm nghèo, 13 dự án áp dụng cây, con, giống mới. Nhìn chung các mô hình, dự án triển khai đúng tiến độ thu được kết quả tốt, được bà con nông dân tin tưởng và có nguyện vọng nhân rộng ra sản xuất đại trà trong thời gian tới. Thông qua những mô hình, người dân địa phương có cơ hội tiếp cận, học hỏi cách làm hay, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nhân rộng, tạo ra những thay đổi trong đời sống kinh tế của gia đình và những thay đổi tích cực diện mạo ở nông thôn; điển hình một số mô hình như nuôi lợn rừng sinh sản ở thị xã Cẩm Phả, huyện Vân Đồn; nuôi cá rô đồng, cá rô đầu vuông ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà; trồng cây sa mộc, cây ba kích ở Ba Chẽ, Hoành Bồ; Nuôi cá rô phi tập trung ở các huyện Đông Triều, Yên Hưng.

2. Văn hoá - xã hội:

Toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963), Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ các doanh nhân, doanh nghiệp, chúc mừng và biểu dương những kết quả, đóng góp của các doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương.  Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của lãnh đạo tỉnh và kịp thời đưa tin về tình hình mưa bão, công tác phòng chống thiên tai, ngập úng trong mùa mưa bão; phòng chống dịch bệnh.

Công tác Giáo dục- Đào tạo đã triển khai Hội nghị Tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012; Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chuẩn bị chương trình phát động thi đua kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

            Tình hình dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 không có diễn biến phức tạp. Mục tiêu Chuẩn quốc gia về y tế xã được triển khai đảm bảo đúng tiêu chí và theo kế hoạch đề ra. Công tác khám chữa bệnh được duy trì ổn định thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động và ứng phó nhanh trong các thảm họa, thiên tai. Tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc, theo dõi biến động giá thuốc đảm bảo thị trường thuốc ổn định phục vụ Nhân dân.

Hoàn thành việc xây dựng chính sách hỗ trợ lao động Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục triển khai, xây dựng, nghiên cứu cơ chế chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đào tạo nghề, chăm sóc người có công, giảm nghèo và bảo trợ xã hội; khảo sát, đánh giá và tổng hợp số liệu đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm.

3. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường:

Triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp tỉnh, cấp cơ sở đã được phê duyệt trong kế hoạch kinh phí SNKH đợt V/2011 với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ KH&CN năm 2011. Hướng dẫn các địa phương, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức KH&CN đăng ký, đề xuất nhiệm vụ NCKH&PTCN năm 2012-2013: Đã tổng hợp được danh mục 40 nhiệm vụ cấp tỉnh (16 NV lĩnh vực KHXH&NV; 10 NV lĩnh vực điều tra cơ bản BVMT, CNTT, CNXD; 14 NV Nông lâm ngư nghiệp). Công tác quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ và hạt nhân, thanh tra KH&CN… tiếp tục được duy trì tốt.

Công tác tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện: Trong tháng 10/2011 đã giao đất, cho thuê đất cho 04 dự án với diện tích 0,29 ha; thu hồi đất 02 dự án với tổng diện tích 389,09 ha; cấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; 06 giấy phép hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước; cấp 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 10 dự án cải tạo phục hồi môi trường; 04 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.... Công tác kiểm tra quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên.

4. Công tác cải cách hành chính và Thanh tra: 

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2011 đã được UBND tỉnh ban hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông; đổi mới chế độ hội họp, thông qua việc khai thác một cách hiệu quả hệ thống thông tin trực tuyến và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2011 tỉnh Quảng Ninh vào ngày 15 và 16/10/2011 đảm bảo tổ chức an toàn và thành công tốt đẹp[7].

Các cơ quan Thanh tra đã triển khai 16 cuộc thanh, kiểm tra kinh tế - xã hội, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 67 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 19 triệu đồng, xử phạt hành chính 539 đơn vị với tổng số tiến là 667,865 triệu đồng, tước 141 giấy pháp lái xe. Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 511 lượt công dân (trong đó có 08 lượt đông người) với 295 vụ việc khiếu nại, tố cáo; riêng tại nơi tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 58 lượt người với 38 vụ việc. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận trong tháng là 645 đơn với 438 vụ việc trong đó có 18 vụ việc khiếu nại, 05 vụ việc tố cáo, còn lại là các vụ việc kiến nghị, phản ánh. Với những cố gắng trong lĩnh vực tiếp dân, tỉnh cùng các ngành chức năng đã giải quyết được 05/15 vụ việc khiếu nại còn lại đang giải quyết, 01/05 vụ tố cáo đã góp phần ổn định xã hội.

5. Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng:

Tình hình trật tự an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan, đơn vị.

Phạm pháp về trật tự an toàn xã hội đã xảy ra 61 vụ (tăng 6 vụ so với tháng trước), trong đó có 13 vụ trọng án (giảm 01 vụ). Các cơ quan chức năng đã điều tra và làm rõ được 70,5% số vụ (43/61 vụ), bắt 63 đối tượng (trong đó trọng án làm rõ được 76,9% số vụ 10/13, bắt 17 đối tượng). Ngành công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc tháng ATGT. Tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng (giảm 03 vụ so với tháng trước), làm chết 04 người (giảm 03), bị thương 01 người.

Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát, triệt phá các nhóm đối tượng hình sự có liên quan đến than. Trong tháng đã bắt giữ, xử lý  77 trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép và triệt phá 133 lượt cửa lò, điểm khai thác than trái phép, thu giữ 1.368 tấn than, phạt 108 triệu đồng...Về ma túy đã bắt 30 vụ với 41 đối tượng, thu giữ 91 gói nhỏ và 9,91 gam hêrôin, 962 gam ma túy tổng hợp, 85 triệu VNĐ, 13 ĐTDĐ...; đưa 25 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của tỉnh.

Tình hình tai nạn lao động: Theo thống kê, từ ngày 15/9 - 14/10/2011 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ TNLĐ chết ngư­ời, làm chết 01 ngư­ời; Lũy kế từ  01/01/2011 đến ngày 16/10/2011 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ TNLĐ chết người, làm chết 19 người. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNLĐ chết ngư­ời giảm 06 vụ, số ng­ười chết giảm 08 người.

            Đánh giá chung: Qua 10 tháng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, những kết quả đạt được trong tháng 10 và 10 tháng qua của tỉnh cho thấy đây cũng là sự nỗ lực lớn của toàn tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh[8]. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 10 tháng năm 2011 đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,2%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 12,4%; doanh thu du lịch tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 23,1%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1% dự toán giao; doanh thu vận tải tăng 39,1%; Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; giá cả trong tháng 10 không có biến động lớn, tiếp tục được kiềm chế hiệu quả... Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

            Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế phát triển nhưng chưa vững chắc, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng song chưa đạt được kế hoạch đề ra; lạm phát vẫn còn cao; sản xuất của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; nợ xấu của các ngân hàng còn lớn; các hoạt động buôn lậu, khai thác than trái phép vẫn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông, an toàn lao động còn tiềm ẩn khó lường... đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ, xử lý triệt để các hoạt động vi phạm pháp luật trên đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện những nhóm giải pháp của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn trong 02 tháng cuối năm.

            II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 11 NĂM 2011:

            1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, cụ thể như sau:

            - Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ tại Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội trong những tháng tiếp theo.

            - Kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2011.

            2. Các ngành, địa phương, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong những tháng mùa khô, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư, nhất là các công trình thuộc diện được giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08/9/2011 của Chính phủ. Cương quyết thực hiện tái cơ cấu đầu tư, nhất là đầu tư công kết hợp với chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải theo tinh thần Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ.

            3. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chủ lực như: các doanh nghiệp ngành Than, các nhà máy xi măng, nhiệt điện đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ và công suất.

            4. Các địa phương tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện và diệt trừ sâu bệnh. Chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán; điều tiết, sử dụng tốt nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông. Chuẩn bị tốt giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân. Quan tâm công tác trồng rừng và phòng chống cháy rừng, chỉ đạo quyết liệt việc bảo vệ rừng, nhất là trong những tháng thời tiết khô hanh; chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

            5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh cho người, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và tập trung chỉ đạo tổ chức bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới trong giai đoạn nước rút đến ngày 11/11/2011.

            6. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động. Các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh.

            7. Tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, hoàn chỉnh kế hoạch 2012. Các ngành chủ động sớm tham mưu, giúp UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XII đảm bảo chất lượng các nội dung đưa ra trình, tập trung vào các cơ chế, chính sách mới phải ban hành theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh./.[1] Số liệu sản xuất công nghiệp thực hiện so với cùng kỳ: 07 tháng tăng 6,7%; 08 tháng tăng 7,8%; 09 tháng tăng 8,1%; ước 10 tháng tăng 8,2%.

[2] Ngày 6/10, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng và gạch ngói trên địa bàn tỉnh; ngày 16/10 và ngày 24/10, UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2011, kế hoạch sản xuất năm 2012 đồng thời tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn...

[3] Đến ngày 15/10/2011 các cơ quan chức năng đã bắt giữ xử lý 140 vụ vận chuyển gồm 840,5 kg tê tê; 342.060 quả trứng; 115 con nhuyễn thể vòi voi; 140.359 kg gà, vịt thịt; 94.740 con gà giống; 67.840 kg nội tạng gia súc, gia cầm; 9.246 kg mèo; 685 kg ếch; 76 kg rùa, 1.300 kg ngao giống; 540 kg cá khoai; 36 kg vịt trời không rõ nguồn gốc nhập lậu vào tỉnh.

[4] Tính đến ngày 15/10/2011 lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra bắt giữ và xử lý 259 vụ (xử phạt hành chính 255 vụ, xử lý hình sự 04 vụ) vi phạm các qui định quản lý bảo vệ rừng. 

[5] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 so với tháng 9: Cả nước tăng 0,36%; Hà Nội tăng 0,13%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,18%...

[6] Một số khoản thu ước thực hiện 10 tháng: Thu các doanh nghiệp quốc doanh 5.867,2 tỷ, đạt 97% dự toán và tăng 49% CK; thu ngoài quốc doanh 701,1 tỷ đạt 75% dự toán và tăng 31% CK; thu phí và lệ phí 320,4 tỷ, đạt 61% dự toán và bằng 90% CK; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 838,5 tỷ, đạt 120% dự toán và bằng 99% CK..

[7] Kỳ thi năm 2011 có 594 hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển vào 372 vị trí cần tuyển dụng, trong đó có 50 hồ sơ xét tuyển theo địa bàn, 17 hồ sơ xét tuyển theo trình độ và 527 hồ sơ thi tuyển.

[8] UBND tỉnh đã chủ động làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các Công ty than trên địa bàn để tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh than; làm việc với Tổng Công ty điện lực miền Bắc về đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ninh; doanh nghiệp sản xuất xi măng và gạch ngói trên địa bàn tỉnh...

 


UBND tỉnh


Các bài mới:
Các bài đã đăng:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn