Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên (25/04/2017 3:30:29 CH)

Công văn số 2804/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung tố cáo của xã viên HTX Yên Hải, Quảng Yên.

Giao giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Chí Trung theo ủy quyền của bà Trần Thị Vườn, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (11/04/2017 4:14:16 CH)

Công văn số 2286/UBND-TD3 về việc giao giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Chí Trung theo ủy quyền của bà Trần Thị Vườn, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Đặng Đức Bộ, địa chỉ khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (05/04/2017 1:39:51 CH)

Phiếu chuyển số 385/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Đặng Đức Bộ, địa chỉ khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị An tại thôn Cửa Tràng xã Tiền An thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:15:20 SA)

Quyết định 869/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị An tại thôn Cửa Tràng xã Tiền An thị xã Quảng Yên .

Chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Múi, Nguyễn Văn Vỵ, thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:07:26 SA)

Phiếu chuyển 354/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của các ông, bà: Lê Thị Múi, Nguyễn Văn Vỵ, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (28/03/2017 9:05:35 SA)

Phiếu chuyển 355/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của công dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hữu Quý, trú tại xóm Bãi 4, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (27/03/2017 9:35:49 SA)

Quyết định 824/QĐ-UBND v/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hữu Quý, trú tại xóm Bãi 4, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (22/03/2017 8:33:31 SA)

Phiếu chuyển 314/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giao xác minh nội dung tố cáo của công dân thị xã Quảng Yên (22/03/2017 8:31:44 SA)

Công văn 1720/UBND-TD3 v/v giao xác minh nội dung tố cáo của công dân thị xã Quảng Yên.

Xác minh làm rõ nội dung đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Lan, công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Yên Lập (20/03/2017 2:45:42 CH)

Công văn 16789/UBND-TH5 v/v xác minh làm rõ nội dung đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Lan  công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Yên Lập.

Chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND thị xã Quảng Yên giải quyết theo thẩm quyền (09/03/2017 10:28:03 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 271/UBND-TD5 về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND thị xã Quảng Yên giải quyết theo thẩm quyền.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Hành, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông mai, thị xã Quảng Yên. (28/02/2017 3:12:57 CH)

Quyết định số 581/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Hành, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập (03/02/2017 4:13:59 CH)

Công văn số 564/UBND-TD3 về việc  giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện (25/01/2017 2:27:21 CH)

Quyết định 302/QĐ-UBND về việc Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện.

Ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh (25/01/2017 9:49:00 SA)

Công văn số 504/UBND-TD về ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh.

Trang: 1 2