Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (22/03/2017 8:33:31 SA)

Phiếu chuyển 314/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thuấn, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giao xác minh nội dung tố cáo của công dân thị xã Quảng Yên (22/03/2017 8:31:44 SA)

Công văn 1720/UBND-TD3 v/v giao xác minh nội dung tố cáo của công dân thị xã Quảng Yên.

Xác minh làm rõ nội dung đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Lan, công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Yên Lập (20/03/2017 2:45:42 CH)

Công văn 16789/UBND-TH5 v/v xác minh làm rõ nội dung đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Lan  công ty TNHH 1TV Thủy Lợi Yên Lập.

Chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND thị xã Quảng Yên giải quyết theo thẩm quyền (09/03/2017 10:28:03 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 271/UBND-TD5 về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến UBND thị xã Quảng Yên giải quyết theo thẩm quyền.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Hành, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông mai, thị xã Quảng Yên. (28/02/2017 3:12:57 CH)

Quyết định số 581/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Hành, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập (03/02/2017 4:13:59 CH)

Công văn số 564/UBND-TD3 về việc  giải quyết vướng mắc trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có cây trồng phù hợp trên đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện (25/01/2017 2:27:21 CH)

Quyết định 302/QĐ-UBND về việc Ủy quyền tham gia tố tụng giải quyết vụ án hành chính do các ông, bà: Trần Văn Kim, Bùi Văn Phong, Trần Thị Báu, cùng trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, khởi kiện.

Ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh (25/01/2017 9:49:00 SA)

Công văn số 504/UBND-TD về ý kiến theo Thông báo số 01/TB-HCST ngày 04/01/2017 của Tòa án Nhân dân tỉnh.

Giải quyết khiếu nại của ông Ngô Gia Lũy, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (10/01/2017 9:20:08 SA)

Quyết định số 45/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Ngô Gia Lũy, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).