Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Vân Đồn

Giải quyết đề nghị của ông Phạm Văn Vượng, huyện Vân Đồn (27/04/2017 3:13:05 CH)

Văn bản số 2861/UBND-TD về việc  giải quyết đề nghị của ông Phạm Văn Vượng, huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thìn đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (26/04/2017 8:41:43 SA)

Phiếu chuyển 472/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thìn đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND huyện Vân Đồn giải quyết theo thẩm quyền (18/04/2017 2:37:31 CH)

Phiếu chuyển số 436/UBND-TD về việc chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND huyện Vân Đồn giải quyết theo thẩm quyền.

Chuyển đơn của bà Đào Thị Liên đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (17/04/2017 3:40:13 CH)

Phiếu chuyển số 426/UBND-TD2  chuyển đơn của bà Đào Thị Liên đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Lưu Thị Lệ Thương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (17/04/2017 3:38:32 CH)

Phiếu chuyển số 425/UBND-TD2 chuyển đơn của bà Lưu Thị Lệ Thương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Giải quyết đề nghị của ông Phạm Bá Cừ, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (13/04/2017 3:04:24 CH)

Công văn số 2461/UBND-TD2 về việc giải quyết đề nghị của ông Phạm Bá Cừ, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Về việc chuyển đơn của ông Đào Văn Phượng đến UBND huyện Vân Đồn (12/04/2017 8:35:39 SA)

 Phiếu chuyển số 406/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Đào Văn Phượng đến UBND huyện Vân Đồn

Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Vần, trú tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (lần 2) (05/04/2017 3:29:18 CH)

Quyết định số 930/UBND-TD về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Vần, trú tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (lần 2).

Kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện di dời các nhà bè, phương tiện neo đậu không đúng quy định trên khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn (05/04/2017 8:26:56 SA)

Thông báo số 85/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện di dời các nhà bè, phương tiện neo đậu không đúng quy định trên khu vực cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Trọng Nghĩa, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (24/03/2017 10:40:04 SA)

Công văn 1886/UBND-TD3 v/v giải quyết đề nghị của ông Hoàng Trọng Nghĩa, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.

UBND tỉnh chuyển đơn của ông Trần Duy Phương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (06/02/2017 2:42:48 CH)

Phiếu chuyển 136/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của ông Trần Duy Phương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh chuyển đơn cảu ông Đặng Văn Thành đại diện cho 71 hộ dân, kinh doanh hải sản trên biển, thuộc vùng 9, thị trấn Cái Rồng đến Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (23/01/2017 4:23:52 CH)

Phiếu chuyển số 103/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn cảu ông Đặng Văn Thành đại diện cho 71 hộ dân, kinh doanh hải sản trên biển, thuộc vùng 9, thị trấn Cái Rồng đến Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Trang: 1 2