Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Vân Đồn

Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Trọng Nghĩa, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (24/03/2017 10:40:04 SA)

Công văn 1886/UBND-TD3 v/v giải quyết đề nghị của ông Hoàng Trọng Nghĩa, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.

UBND tỉnh chuyển đơn của ông Trần Duy Phương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (06/02/2017 2:42:48 CH)

Phiếu chuyển 136/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của ông Trần Duy Phương đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh chuyển đơn cảu ông Đặng Văn Thành đại diện cho 71 hộ dân, kinh doanh hải sản trên biển, thuộc vùng 9, thị trấn Cái Rồng đến Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (23/01/2017 4:23:52 CH)

Phiếu chuyển số 103/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn cảu ông Đặng Văn Thành đại diện cho 71 hộ dân, kinh doanh hải sản trên biển, thuộc vùng 9, thị trấn Cái Rồng đến Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Giải quyết kiến nghị của hộ ông Phạm Văn Lanh tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (18/01/2017 10:07:43 SA)

Công văn số 305/UBND-QLĐĐ1giải quyết kiến nghị của hộ ông Phạm Văn Lanh tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Giải quyết kiến nghị của ông Lê Việt Thiêm, huyện Vân Đồn (18/01/2017 10:05:03 SA)

Công văn 303/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của ông Lê Việt Thiêm, huyện Vân Đồn.

Giải quyết vướng mắc liên quan đến kiến nghị của ông Hoàng Văn Huyến, Bộ đội Tiểu đoàn Đảo Trần, Lữ đoàn 242, Quân khu 3 (10/01/2017 2:43:48 CH)

Công văn số 124/UBND-QLDD1 về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến kiến nghị của ông Hoàng Văn Huyến, Bộ đội Tiểu đoàn Đảo Trần, Lữ đoàn 242, Quân khu 3.

Giải quyết khiếu nại của ông Triệu Văn Thành, trú tại thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (lần thứ 2) (04/01/2017 9:49:55 SA)

 Quyết định số 4470/QĐ-UBND về việc  giải quyết khiếu nại của ông Triệu Văn Thành, trú tại thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (lần thứ 2).