Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (23/05/2017 4:11:41 CH)

Công văn số 3622/ĐKT-UBND về việc Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (23/05/2017 2:58:17 CH)

Công văn số 1601/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (23/05/2017 2:37:25 CH)

Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (22/05/2017 2:24:46 CH)

Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tiếp công dân ngày 17/04//2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (19/05/2017 4:14:54 CH)

Thông báo số 135/TB-UBND về việc Kết quả tiếp công dân ngày 17/04//2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (18/05/2017 8:57:23 SA)

Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5/2017 (16/05/2017 10:11:46 SA)

Công văn số 3330/UBND-TD về việcchỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 5/2017.

Chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh (09/05/2017 4:21:09 CH)

Phiếu chuyển số 544/PC-UBND về việc chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư của công dân (09/05/2017 3:47:57 CH)

Công văn số 3159/UBND-TD về việc báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư của công dân.

 

Kế hoạch Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (08/05/2017 9:01:28 SA)

Kế hoạch số 3053/KH-UBND về việc kế hoạch Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Không thụ lý giải quyết tố cáo của công dân (08/05/2017 8:48:07 SA)

Thông báo số 117/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của công dân

Cung cấp danh sách lãnh đạo và cán bộ tham gia Hội đồng tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh (08/05/2017 8:43:04 SA)

Văn bản số 303/VP.UBND-TD về việc cung cấp danh sách lãnh đạo và cán bộ tham gia Hội đồng tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2017 (28/04/2017 8:54:58 SA)

Công văn số 2909/UBND-TD về việc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2017.

Giải quyết đơn kiến nghị của một số hộ kinh doanh (27/04/2017 3:15:44 CH)

Công văn số 2872/UBND-TD về việc giải quyết đơn kiến nghị của một số hộ kinh doanh.

Xử lý phản ánh của Báo Pháp luật điện tử (27/04/2017 8:27:23 SA)

Công văn số 2871/UBND-TD về việc xử lý phản ánh của Báo Pháp luật điện tử.

Trang: 1 2 3