Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Văn bản khác

Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (16/06/2017 3:11:20 CH)

Công văn số 4338/UBND-TD về việc phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên (16/06/2017 8:54:58 SA)

Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đàm Thị Ả  trú tại thôn Bãi 4 xã Tiền An thị xã Quảng Yên.

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (13/06/2017 1:46:56 CH)

Công văn số 3988/UBND-TD2 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch Tập huấn công tác quản lý đất đai, xây dựng trong quá trình GPMB và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo (08/06/2017 8:18:02 SA)

Kế hoạch số 4074/KH-UBND về tập huấn công tác quản lý đất đai, xây dựng trong quá trình GPMB và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 1890/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (07/06/2017 8:55:04 SA)

Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 1890/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh (05/06/2017 8:05:38 SA)

Công văn số 3741/UBND-TD2 về việc xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh.

Đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (02/06/2017 3:23:17 CH)

Quyết định số 2135/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định giải quyết khiếu nại số 930/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri (30/05/2017 2:04:03 CH)

Công văn số 3812/UBND-TH2 về việc tăng cường công tác tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (26/05/2017 9:56:41 SA)

Công văn số 3622/UBND-TD3 về việc Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc cho Đại diện UBND tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính (26/05/2017 9:26:25 SA)

Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ giúp việc cho Đại diện UBND tỉnh tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính.

 

Xin chủ trương đầu tư xây dựng bến tàu cao tốc du lịch tại thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn (24/05/2017 2:46:05 CH)

Công văn số 3544/UBND-QH2 về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng bến tàu cao tốc du lịch tại thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn.

Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (23/05/2017 4:11:41 CH)

Công văn số 3622/ĐKT-UBND về việc Kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thôn 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái. (23/05/2017 2:37:25 CH)

Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thôn 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái.

Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (22/05/2017 2:24:46 CH)

Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tiếp công dân ngày 17/04//2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (19/05/2017 4:14:54 CH)

Thông báo số 135/TB-UBND về việc Kết quả tiếp công dân ngày 17/04//2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Trang: 1 2 3 4