Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Rà soát vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai trú tại tổ 5, khu 12, Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (23/05/2017 4:08:58 CH)

Công văn số 3597/UBND-TD2 về việc rà soát vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai trú tại tổ 5, khu 12, Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:53:55 CH)

Phiếu chuyến số 597/PC-UBND về việc chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Phạm Hồng Vẻ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:39:05 CH)

Phiếu chuyển số 611/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Phạm Hồng Vẻ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hiền trú tại số nhà 16, tổ 2, khu IB, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. (23/05/2017 2:01:15 CH)

Công văn số 42/BTD-TD2 của Ban tiếp công dân về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hiền trú tại số nhà16, tổ 2, khu IB, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Hà Văn Luyện trú tại khu Bắc Sơn II, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (23/05/2017 1:56:02 CH)

Công văn số 40/BTD-TD2 của Ban Tiếp Công dân về việc Trả lại đơn khiếu nại của ông Hà Văn Luyện trú tại khu Bắc Sơn II, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (19/05/2017 2:58:39 CH)

Phiếu chuyển số 588/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (19/05/2017 2:57:31 CH)

Phiếu chuyển số 587/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (16/05/2017 8:36:26 SA)

Phiếu chuyển số 562/PC-UBND về việc chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Minh Huệ với bà Mai Thị Chinh, ông Nguyễn Văn Mạnh tại thửa đất thuộc tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai) (12/05/2017 3:01:23 CH)

Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Minh Huệ với bà Mai Thị Chinh, ông Nguyễn Văn Mạnh tại thửa đất thuộc tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai).

Chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND TP Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (03/05/2017 8:37:38 SA)

Phiếu chuyển số 498/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND TP Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn tố cáo của Tập thể giáo viên thành phố Cẩm Phả đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả (03/05/2017 8:34:18 SA)

Phiếu chuyển số 481/UBND-TD2 về việc chuyển đơn tố cáo của Tập thể giáo viên thành phố Cẩm Phả đến đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lần đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/04/2017 8:43:13 SA)

Phiếu chuyển số 473/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lần đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Nguyện đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (20/04/2017 2:21:58 CH)

Phiếu chuyển số 454/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Thiện Nguyện đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của ông Võ Quốc Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (20/04/2017 2:16:45 CH)

 Phiếu chuyển số 451/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Võ Quốc Cường đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả giải quyết theo thẩm quyền (18/04/2017 2:35:44 CH)

Phiếu chuyển 435/UBND-TD về việc chuyển đơn kiến nghị của 03 công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả giải quyết theo thẩm quyền.

Trang: 1 2 3