Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Chuyển đơn bà Nguyễn Thị Hoa đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (22/06/2017 2:58:01 CH)

Phiếu chuyển số 777/UBND-TD2 về việc chuyển đơn bà Nguyễn Thị Hoa đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của bà Mai Thị Lan, Tổ 5, khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (14/06/2017 10:02:38 SA)

Phiếu chuyển số 727/UBND-TD5 về việc chuyển đơn của bà Mai Thị Lan, Tổ 5, khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Về việc chuyển đơn của các hộ tiểu thương chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (14/06/2017 9:29:04 SA)

Phiếu chuyển số 724/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của các hộ tiểu thương chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Phạm Hữu Chung đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (05/06/2017 9:43:47 SA)

 Phiếu chuyển số 686/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Phạm Hữu Chung đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Bùi Đang Mỳ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (05/06/2017 9:41:29 SA)

 Phiếu chuyển số 685/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Bùi Đang Mỳ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Rà soát vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai trú tại tổ 5, khu 12, Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (23/05/2017 4:08:58 CH)

Công văn số 3597/UBND-TD2 về việc rà soát vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai trú tại tổ 5, khu 12, Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:53:55 CH)

Phiếu chuyến số 597/PC-UBND về việc chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Phạm Hồng Vẻ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:39:05 CH)

Phiếu chuyển số 611/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Phạm Hồng Vẻ đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hiền trú tại số nhà 16, tổ 2, khu IB, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. (23/05/2017 2:01:15 CH)

Công văn số 42/BTD-TD2 của Ban tiếp công dân về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hiền trú tại số nhà16, tổ 2, khu IB, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Hà Văn Luyện trú tại khu Bắc Sơn II, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (23/05/2017 1:56:02 CH)

Công văn số 40/BTD-TD2 của Ban Tiếp Công dân về việc Trả lại đơn khiếu nại của ông Hà Văn Luyện trú tại khu Bắc Sơn II, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (19/05/2017 2:58:39 CH)

Phiếu chuyển số 588/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (19/05/2017 2:57:31 CH)

Phiếu chuyển số 587/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Trần Quang Yên - Ngô Thị Vân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (16/05/2017 8:36:26 SA)

Phiếu chuyển số 562/PC-UBND về việc chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Minh Huệ với bà Mai Thị Chinh, ông Nguyễn Văn Mạnh tại thửa đất thuộc tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai) (12/05/2017 3:01:23 CH)

Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Minh Huệ với bà Mai Thị Chinh, ông Nguyễn Văn Mạnh tại thửa đất thuộc tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai).

Chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND TP Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (03/05/2017 8:37:38 SA)

Phiếu chuyển số 498/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Công Lợi đến UBND TP Cẩm Phả để giải quyết theo quy định.

Trang: 1 2 3 4