Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Móng Cái

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Dương trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (07/06/2017 8:56:58 SA)

Công văn số 3989/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Dương trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái.

Tòa án Nhân dân thành phố Móng Cái đề nghị cung cấp chứng cứ (24/05/2017 2:51:14 CH)

Công văn số 3638/UBND QLĐĐ1 về việc Tòa án Nhân dân thành phố Móng Cái đề nghị cung cấp chứng cứ.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thông 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái (23/05/2017 2:58:17 CH)

Công văn số 1601/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thông 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Minh trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. (23/05/2017 1:58:34 CH)

Công văn số 41/BTD-TD2 của Ban tiếp công dânvề việc trả lại đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Minh trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền, thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái (16/05/2017 8:33:20 SA)

Công văn số 3312/UBND-TD2 về việc giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền, thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

Chuyển đơn của một số cán bộ, viên chức Trung tâm truyền thông và Văn hóa, thành phố Móng Cái đến UBND TP Móng Cái (03/05/2017 8:31:18 SA)

Phiếu chuyển số 480/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của một số cán bộ, viên chức Trung tâm truyền thông và Văn hóa, thành phố Móng Cái đến UBND TP Móng Cái.

Chuyển đơn của Công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (20/04/2017 2:23:46 CH)

Phiếu chuyển số 455/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của Công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái.

Chuyển đơn của ông Lê Văn Kim đến UBND thành phố Móng Cái (20/04/2017 2:20:12 CH)

Phiếu chuyển số 453/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Văn Kim đến UBND thành phố Móng Cái.

Về việc chuyển đơn của ông Lê Quang Ninh đến UBND TP Móng Cái (12/04/2017 8:51:51 SA)

Phiếu chuyển số 412/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Lê Quang Ninh đến UBND TP Móng Cái

Về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Khánh đến UBND TP Móng Cái (12/04/2017 8:50:04 SA)

Phiếu chuyển số 410/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Khánh đến UBND TP Móng Cái

Về việc chuyển đơn của Trung Thế Anh đến UBND TP Móng Cái (12/04/2017 8:33:30 SA)

 Phiếu chuyển số 405/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của Trung Thế Anh đến UBND TP Móng Cái

Xử lý một số vướng mắc trong cấp giấy CNQSD đất và giải quyết kiến nghị của công dân tại thành phố Móng Cái (12/04/2017 8:12:31 SA)

Công văn số 2287/UBND-TD về việc xử lý một số vướng mắc trong cấp giấy CNQD đất và giải quyết kiến nghị của công dân tại thành phố Móng Cái.

Tổ chức đối thoại với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (27/03/2017 9:37:37 SA)

Công văn 1903/UBND-TD2 v/v  tổ chức đối thoại với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

Giải quyết đơn thư công dân thành phố Móng Cái (20/03/2017 8:35:20 SA)

Công văn số 1710/UBND-TD2 về việc giải quyết đơn thư công dân thành phố Móng Cái

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn thanh liêm, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (13/03/2017 8:50:09 SA)

Quyết định 708/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn thanh liêm, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái

Trang: 1 2