Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí (16/05/2017 8:55:48 SA)

Công văn số 3328/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Chuyển đơn của 04 hộ dân gồm: Lê Trọng Minh, Nguyễn Văn Ngãi, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:31:30 SA)

Phiếu chuyển số 541/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 04 hộ dân gồm: Lê Trọng Minh, Nguyễn Văn Ngãi, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Lại Văn Quang, trú tại tổ 44B, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:29:52 SA)

Phiếu chuyển số 540/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Lại Văn Quang, trú tại tổ 44B, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Chuyển đơn của các ông bà: Hoàng Quốc Chiến, Phạm Trung Tá, Bùi văn Tập, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:20:57 SA)

Phiếu chuyển 536/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông bà: Hoàng Quốc Chiến, Phạm Trung Tá, Bùi văn Tập, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung khiếu nại của 172 hộ dân phường Yên Thanh (25/04/2017 3:26:23 CH)

Công văn số 2802/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung khiếu nại của 172 hộ dân phường Yên Thanh.

Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Liên, trú tại tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (lần 2) (17/04/2017 2:19:04 CH)

Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Liên, trú tại tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (lần 2).

Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp một số hộ dân thuộc thành phố Uông Bí (13/04/2017 8:41:19 SA)

 Công văn số 2438/UBND-TD về việc phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp một số hộ dân thuộc thành phố Uông Bí.

Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Liệu (đại diện ủy quyền) của một số hộ dân trú tại khu Tân Lập, khu Bí Trung I, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (lần 2) (10/04/2017 3:36:03 CH)

Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Liệu (đại diện ủy quyền) của một số hộ dân trú tại khu Tân Lập, khu Bí Trung I, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Lê Đình SƠn, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (lân 2) (30/03/2017 3:53:38 CH)

Quyết định 884/QĐ-UBND v/v  giải quyết khiếu nại của ông Lê Đình SƠn, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (lân 2).

Bồi thường, hỗ trợ trong việc GPMB dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Bắc Ninh (30/03/2017 3:41:17 CH)

Công văn 2034/UBND-TD v/v bồi thường, hỗ trợ trong việc GPMB dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Bắc Ninh.

Chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí (27/03/2017 2:14:55 CH)

Phiếu chuyển 335.1/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 08 hộ dân gồm các ông, bà: Vũ Thị Nhiếp, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Là, Đoàn Thị Miễn, Mai Canh Tuất, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thúy, Đào Văn Thiện, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (27/03/2017 2:13:05 CH)

Phiếu chuyển 344/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của 08 hộ dân gồm các ông, bà: Vũ Thị Nhiếp, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Là, Đoàn Thị Miễn, Mai Canh Tuất, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thúy, Đào Văn Thiện, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của công dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí kiến nghị ông Bùi Đức Thái chi cục thi hành án dân sự nhận hối lộ (27/03/2017 2:03:00 CH)

Phiếu chuyển 342/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của công dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí kiến nghị ông Bùi Đức Thái chi cục thi hành án dân sự nhận hối lộ.

Chuyển đơn của 03 hộ dân gồm các ông, bà: Lại Văn Quang , Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Vĩnh, thành phố Uông Bí (24/03/2017 10:59:20 SA)

Phiếu chuyển 334/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 03 hộ dân gồm các ông, bà: Lại Văn Quang , Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Vĩnh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí (24/03/2017 10:57:51 SA)

Phiếu chuyển 335/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí.

Trang: 1 2