Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (18/10/2017 10:00:27 SA)

Phiếu chuyển số 1504/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/10/2017 8:15:21 SA)

Phiếu chuyển số 1409/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí (06/10/2017 8:13:13 SA)

Phiếu chuyển số 1408/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí.

Chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (05/10/2017 4:29:20 CH)

Phiếu chuyển số 1407/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí (05/10/2017 4:26:54 CH)

Phiếu chuyển số 1406/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 3:07:02 CH)

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, trú tại tô 16, Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 3:02:41 CH)

Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, trú tại tô 16, Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đoàn Thị Miễn, tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:59:30 CH)

Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đoàn Thị Miễn, tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trường, trú tại tổ 17, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:46:29 CH)

Quyết định số 3715/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trường, trú tại tổ 17, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Mai Canh Tuất, trú tại T 16, khu Bí Giàng, p Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 2:42:05 CH)

Quyết định số 3714/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Mai Canh Tuất, trú tại T 16, khu Bí Giàng, p Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Nhiếp, tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, thành phố Uống Bí (29/09/2017 2:34:17 CH)

Quyết định số 3712/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Nhiếp, tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, thành phố Uống Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Bích, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí (29/09/2017 2:27:37 CH)

Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Bích, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, P Yên Thanh, Thành phố Uông Bí.

Rà soát và giám sát việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, T1, K3, Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (29/09/2017 2:12:11 CH)

Công văn số 7131/UBND-TD về việc rà soát và giám sát việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, T1, K3, Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Giải quyết nội dung kiến nghị của bà Vũ Thị Nhung, Tổ 17A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (27/09/2017 9:02:07 SA)

Công văn số 7127/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung kiến nghị của bà Vũ Thị Nhung, Tổ 17A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, trú tại tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (22/09/2017 3:42:13 CH)

Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, trú tại tổ 1, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Trang: 1 2 3 4 5