Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí (27/03/2017 2:14:55 CH)

Phiếu chuyển 335.1/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 08 hộ dân gồm các ông, bà: Vũ Thị Nhiếp, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Là, Đoàn Thị Miễn, Mai Canh Tuất, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thúy, Đào Văn Thiện, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (27/03/2017 2:13:05 CH)

Phiếu chuyển 344/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của 08 hộ dân gồm các ông, bà: Vũ Thị Nhiếp, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Là, Đoàn Thị Miễn, Mai Canh Tuất, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thị Thúy, Đào Văn Thiện, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của công dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí kiến nghị ông Bùi Đức Thái chi cục thi hành án dân sự nhận hối lộ (27/03/2017 2:03:00 CH)

Phiếu chuyển 342/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của công dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí kiến nghị ông Bùi Đức Thái chi cục thi hành án dân sự nhận hối lộ.

Chuyển đơn của 03 hộ dân gồm các ông, bà: Lại Văn Quang , Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Vĩnh, thành phố Uông Bí (24/03/2017 10:59:20 SA)

Phiếu chuyển 334/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của 03 hộ dân gồm các ông, bà: Lại Văn Quang , Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Vĩnh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí (24/03/2017 10:57:51 SA)

Phiếu chuyển 335/UBND-TD3 v/v  chuyển đơn của 06 hộ dân gồm các ông bà: Vũ Thị Kim Hoan, Bùi Thế Huy, Nguyễn Văn Tường, Bùi Thế Hiệp, Vũ Chí Sơn, Lê Thị Thường, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Quốc Khánh, trú tại tổ 1, khu 8, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí (24/03/2017 10:52:17 SA)

Phiếu chuyển 338/UBND-TD3 v/v chuyển đơn của ông Nguyễn Quốc Khánh, trú tại tổ 1, khu 8, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

 

Cung cấp chứng cứ theo đề nghị của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí (09/03/2017 10:36:35 SA)

Công văn số 1404/UBND-TD3 về việc cung cấp chứng cứ theo đề nghị của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn đề nghị, kiến nghi, khiếu nại, tố cáo đến thành phố Uông Bí giải quyết theo thẩm quyền (09/03/2017 10:29:46 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 270/UBND-TD5 về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghi, khiếu nại, tố cáo đến thành phố Uông Bí giải quyết theo thẩm quyền.

Chuyển đơn bà Vũ Thị Lan, trú tại tổ 22, khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (09/03/2017 8:43:00 SA)

Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 265/UBND-TD3 về việc chuyển đơn bà Vũ Thị Lan, trú tại tổ 22, khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Tất Luật, phường Phương Đông, Uông Bí (22/02/2017 9:53:07 SA)

Công văn số 982/UBND-TD3 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Tất Luật, phường Phương Đông, Uông Bí.

Giải quyết nội dung một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Uông Bí (17/02/2017 3:51:52 CH)

Công văn 894/UBND-TD3 v/v  giải quyết nội dung một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Uông Bí

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân thành phố Uông Bí (15/02/2017 10:45:44 SA)

Công văn 804/UBND-TD v/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân thành phố Uông Bí

Trang: 1 2