Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1587

Đã truy cập :

134551084
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy họp kiểm điểm tiến độ triển khai công tác lập các quy hoạch chiến lược

10/02/2012 9:05:00 CH

 

QNP- Chiều nay (10-2), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai và bàn một số nội dung liên quan đến công tác lập các quy hoạch chiến lược của tỉnh và của các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; bí thư, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Đức Lâm, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư trình bày báo cáo tiến độ triển khai công tác lập các quy hoạch chiến lược của tỉnh. Theo đó, đến nay công tác triển khai lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai, bước đầu việc lập quy hoạch trên 4 lĩnh vực đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
Đối với công tác quy hoạch về tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đến nay tỉnh đã thành lập Hội đồng thẩm định lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh để tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn tốt nhất. UBND tỉnh đã làm việc với nhiều tập đoàn tư vấn nước ngoài nổi tiếng thế giới như: Tập đoàn Mc.Kinsey; Monitor; BCG; Nikken Sekkei... để trao đổi, cung cấp thông tin, nghiên cứu các đề xuất về việc triển khai lập quy hoạch kinh tế xã hội của các đơn vị.
Các địa phương đã xây dựng xong đề cương, kinh phí công tác quy hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề cương cho 5 địa phương là: Móng Cái, Uông Bí, Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên), Hoành Bồ, Hải Hà (Các đơn vị này đã triển khai ký hợp đồng tư vấn với các đơn vị tư vấn để tiến hành thực hiện); các huyện thị đã trình đề cương kinh phí gồm: Cẩm Phả, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà.
Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về chiến lược quy hoạch và để đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quy hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị xã, thành phố tạm dừng triển khai tất cả các quy hoạch tổng thể cấp huyện. Như vậy, tới nay 11 quy hoạch tổng thể cấp huyện đang tạm dừng thực hiện.
Đối với quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật, được sự quan tâm, chú trọng của UBND tỉnh, đến nay hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh phát triển khá toàn diện. Các đô thị không chỉ phát triển về quy mô, diện tích mà đã được nâng cao nhiều hơn về chất lượng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng, từng bước hình thành hệ thống các đô thị hiện đại, văn minh. Các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản đáp ứng những yêu cầu đặt ra đối với phát triển.
Về quy hoạch đất đai và tài nguyên, đến nay, UBND tỉnh đang xin ý kiến tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đang chờ Quốc hội phê chuẩn Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia. Về quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện một số nội dung chuẩn bị và trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, kinh phí và lựa chọn tư vấn triển khai thực hiện trong tháng 2/2012 và tiến hành triển khai các bước tiếp theo.                                                                                                          
Đối với quy hoạch nguồn nhân lực, hiện đã có một số các đơn vị, sở, ngành báo cáo cung cấp những thông tin cơ bản để phục vụ cho việc triển khai đánh giá nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số liệu chưa đáp ứng được yêu cầu.
Về quy hoạch phát triển khoa học công nghệ, hiện Sở khoa học & Công nghệ tỉnh đã hoàn thiện đề cương nhiệm vụ quy hoạch và đang tích cực phối hợp với Viện Chiến lược chính sách KHCN để triển khai thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ quy hoạch.
 

Sau khi nghe báo cáo, đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đã tiến hành, những khó khăn, tồn tại trong công tác lập quy hoạch tại đơn vị. Nhìn chung, các đơn vị đều tích cực triển khai, bên cạnh đó, song công tác lập quy hoạch tổng thể còn gặp một số khó khăn về nguồn nhân lực làm công tác quy hoạch, về kinh phí, về kinh nghiệm và tầm nhìn...

Các đại biểu đề xuất tỉnh cần có quy hoạch để các địa phương làm căn cứ lập quy hoạch của đơn vị; tỉnh cần lựa chọn nhà tư vấn giúp các địa phương; cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ các đơn vị triển khai lập quy hoạch…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch và đã tiến hành lập quy hoạch từ rất sớm, hàng năm đều được bổ sung, nhưng nay thay đổi quan điểm về cách làm (thuê tư vấn nước ngoài) đáp ứng yêu cầu của sự phát triển; đồng thời qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác quy hoạch. Do đó, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã rất tích cực chủ động vào cuộc, phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách các lĩnh vực quy hoạch theo nhiệm vụ, chức năng.
UBND tỉnh đang tích cực làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài để từ đó lựa chọn nhà tư vấn có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu. Về quy hoạch đô thị hạ tầng, nên thuê nước ngoài lập về ý tưởng. Về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội các địa phương phải có quy hoạch nhiệm vụ đồng bộ trên cơ sở quy hoạch của tỉnh. Đối với các TP lớn (Uông Bí, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả) cần nghiên cứu có nên thuê tư vấn nước ngoài hay không...
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh tinh thần chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực khẩn trương của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch trên 4 lĩnh vực, thống nhất lập quy hoạch ở 4 lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí chỉ rõ, hiện tỉnh chưa có quy hoạch tổng thể (trong số 5 tỉnh, thành của cả nước). Do đó các cấp các ngành phải đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể, tiến hành đồng thời cùng các quy hoạch khác (Dựa trên căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết XIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng của các địa phương), các địa phương chủ động kinh phí, chủ động cách làm, tự tìm ra các nhà tư vấn đồng thời phải đem lại hiệu quả.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm lập quy hoạch phải dựa trên tư duy mới, táo bạo, đột phá, không bị bó hẹp bởi không gian và các trở ngại về điều kiện tự nhiên, không ngại khó; phải có tính liên vùng, liên kết giữa các địa phương. Đồng chí yêu cầu, về thông tin cần đầy đủ các số liệu, chính xác, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Về quy trình cần tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng chí chỉ đạo trong năm 2012, các cấp, các ngành tập trung cho công tác quy hoạch.
Việc lập quy hoạch cần nghiên cứu kỹ, nhận diện rõ thực trạng đảm bảo chất lượng và tiến độ về thời gian. Qua đó, nâng cao năng lực của cán bộ. Đơn vị nào đã làm cần rà soát, điều chỉnh lại cho kịp thời. Đối với cấp huyện, thị, thành phố nếu cần thuê tư vấn nước ngoài thì đề xuất xin ý kiến Chính phủ, riêng đối với 4 TP lớn nên thuê tư vấn nước ngoài. Về kinh phí, các địa phương cần chủ động kêu gọi, vận động, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn.
Về phân cấp: quy hoạch cấp nào cấp đó làm, quy hoạch ngành nào ngành đó làm, riêng quy hoạch chi tiết các đơn vị phải tự làm. Hàng tháng có báo cáo đánh giá, rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp. Sau cuộc họp này, Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác này./.Phạm Hà


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn