Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

443

Đã truy cập :

135103142
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Ba Chẽ: Tập trung ổn định chính trị xã hội, đảm bảo đời sống đồng bào vùng sâu vùng xa

21/04/2017 1:55:00 CH

QNP - Sáng nay, 21-4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Ba Chẽ về kết quả thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 25/11/2015 của BTV Tỉnh ủy; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh; phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của huyện Ba Chẽ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Là địa bàn khó khăn, trước mắt, Ba Chẽ cần tập trung ổn định chính trị xã hội, đảm bảo đời sống đồng bào vùng sâu vùng xa.

 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Ba Chẽ.

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 25/11/2015 của BTV Tỉnh ủy, huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong đó, giá trị tăng thêm các ngành kinh tế đạt trên 10%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 6.300 tấn; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 21 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 81 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được huyện quan tâm. Đến nay 3/8 xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã; 4/8 xã Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND; thực hiện kiêm nhiệm chức danh tại 40/74 thôn, khu, vượt 5% so với Đề án.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh, Ba Chẽ đã triển khai quán triệt đến các chi, đảng bộ trực thuộc; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn. Qua một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, huyện Ba Chẽ đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 06-NQ/TU gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh, sự chủ động sáng tạo của tập thể lãnh đạo huyện, Ba Chẽ đã tranh thủ được các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, khó khăn lớn nhất mà Ba Chẽ phải đối mặt là đời sống người dân còn khó khăn, số hộ cận nghèo lớn, trên địa bàn huyện còn 5/8 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn… Đồng chí yêu cầu để hoàn thành được mục tiêu đến năm 2020, đưa 100% các xã ra khỏi diện 135, huyện phải đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở cần phải sâu sát, hiểu việc hơn.

Biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt ghi nhận quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương. Điều này được thể hiện rõ qua những chuyển biến nói chung trong hệ thống chính trị, trong phát triển KTXH. Tuy nhiên, tồn tại có thể thấy rõ tại Ba Chẽ đó là vẫn mang tư tưởng trông chờ, thiếu tính chủ động. “Phải làm sao để thay đổi được tư tưởng của người dân Ba Chẽ, phải phấn đấu vươn lên, không bằng lòng với cuộc sống đói nghèo”, đó là điều Bí thư Tỉnh ủy trăn trở.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh xác định Ba Chẽ là địa bàn khó khăn, do đó nhiệm vụ lớn nhất trước mắt của huyện vẫn là tập trung ổn định chính trị xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu vùng xa.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện bám sát Nghị quyết 06, Nghị quyết 19, Chỉ thị 12 của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm vụ chủ đề năm; coi trọng công tác cán bộ, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ từ cấp huyện tới cấp cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương…

Trong phát triển KTXH, cần tập trung sản xuất nông nghiệp gắn với xây nông thôn mới, tiếp tục xây dựng và nâng giá trị thương hiệu đối với một số sản phẩm OCOP; có chiến lược phát triển dược liệu. Đối với công tác giảm nghèo, cần phải thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế để có những giải pháp căn cơ, kiên trì và bền vững trong việc giải quyết việc làm.

Các đại biểu dự họp.

Ba Chẽ cũng có nguồn lực lớn về đất đai, nhất là đất rừng, do đó cần phải quản lý tốt, có tầm nhìn dài hạn để thu hút đầu tư. Đồng thời có phương án cụ thể để khai thác hiệu quả Cụm công nghiệp Nam Sơn; quản lý chặt chẽ về công tác môi trường tại các hộ gia đình cũng như môi trường sống, môi trường thủy sinh…

Về văn hóa xã hội, do đặc thù vùng miền, ngành giáo dục lưu ý tới công tác quản lý sĩ số, không để học sinh bỏ học; ngành y tế tăng cường việc khám chữa bệnh lưu động, hỗ trợ kỹ thuật từ tuyến trên. Bên cạnh đó cần có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an ninh tôn giáo… Để thu hẹp khoảng cách đối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo huyện quan tâm hơn tới công tác truyền thông, quảng bá, mở rộng giao lưu hội nhập hơn đối với mảnh đất, văn hóa, con người Ba Chẽ.

Đối với những đề xuất của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đọc cơ bản đồng tình. Với những nội dung cụ thể, đồng chí giao Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục làm việc với địa phương./.

 Trường Linh


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn