Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

979

Đã truy cập :

134675544
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải đáp thông tin thủ tục hành chính qua Tổng đài 1900558826

03/11/2017 10:00:00 SA

 

 

QNP – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải đáp thông tin thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua Tổng đài 1900558826 tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long

 

 

 

Tổng đài Hành chính công 1900558826 là nơi tiếp nhận, hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã cho tổ chức, cá nhân đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo quy chế, cơ quan xử lý thông tin là Trung tâm Hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã được giao xử lý thông tin về TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Việc cung cấp các thông tin về TTHC tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải đảm bảo chính xác, kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu trên cơ sở nội dung, danh mục TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố và các quy định của pháp luật có liên quan. Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã có quyền từ chối tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy định này và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân phải thông báo lý do từ chối tiếp nhận đến tổ chức, cá nhân qua điện thoại hoặc thư điện tử (nếu có).

Quy trình tiếp nhận, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân qua Tổng đài Hành chính công 1900558826 theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận ý kiến tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Phân loại nội dung yêu cầu cần được cung cấp thông tin TTHC của tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Cung cấp thông tin về TTHC cho tổ chức, cá nhân

Với những yêu cầu cung cấp thông tin TTHC thông thường, nhân viên trực tổng đài 1900558826 của Trung tâm Hành chính tỉnh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các thông tin cơ bản về danh mục lĩnh vực TTHC, thành phần hồ sơ; quy trình xử lý; thời gian giải quyết, thời gian trả kết quả, bộ phận giải quyết, căn cứ pháp lý; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và những nội dung khác liên quan đến việc giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và TTHC thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện; cấp xã theo Quyết định công bố TTHC của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin, giải đáp chuyên sâu trong phạm vi liên quan đến nội dung hồ sơ, TTHC cần có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu của cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực giải quyết tại Trung tâm Hành chính công các cấp hoặc Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã, nhân viên trực tổng đài Trung tâm Hành chính công tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nối với các bộ phận trực tiếp giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để được giải đáp các thông tin liên quan đến TTHC cấp tỉnh, TTHC thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc cung cấp số điện thoại liên lạc của Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã để được cung cấp, giải đáp trực tiếp đối với nội dung yêu cầu thuộc thẩm quyền của các đơn vị, địa phương.

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về TTHC phức tạp, có sự liên thông của các ngành mà cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã không thể trả lời ngay, cần có thời gian để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu hồ sơ, thẩm định sơ bộ: Nhân viên trực Tổng đài 1900558826 sẽ ghi nhận câu hỏi và phản hồi lại cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ e-mail hoặc xin số điện thoại để liên hệ trực tiếp, trao đổi khi có thông tin.

Thời gian tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý nội dung yêu cầu trong giờ làm việc hành chính. Thời gian phản hồi cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân được quy định trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

UBND tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quy chế./.

 Trung tâm Thông tin


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn