Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

796

Đã truy cập :

134675359
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Sức lan tỏa từ chủ đề năm 2017

08/11/2017 7:55:00 SA

QNP – Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” đến nay đã tạo chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao trong việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Quảng Ninh xây dựng chính quyền phục vụ, văn minh, hiện đại, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 611/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện chủ đề năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 3,09% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, khu vực dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17%, tổng thu từ khách du lịch tăng 38%; doanh thu vận tải tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,03%, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh tăng 3% cùng kỳ, tổng dư nợ vốn tín dụng tăng 8,9% so với 31/12/2016. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, có 1.903 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, du lịch, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và môi trường được tăng cường; chủ đề công tác năm 2017 được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện. Lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh không ngừng  được cải thiện, đưa Quảng Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động trực thuộc cũng như tới các tổ dân, khu phố và người dân về thực hiện chủ đề năm 2017 bằng nhiều hình thức khác nhau như: Từ việc đăng tải các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, đơn vị trên cổng thông tin điện tử thành phần hoặc chuyển qua phần mềm điện tử đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc thông qua hội giao ban, sinh hoạt chi bộ… Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đã tiến hành ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm theo quy định.

Qua đánh giá cho thấy, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn tuân thủ trong hoạt động của đơn vị, tiến hành xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng. Trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương được chỉnh trang đảm bảo xanh, sạch, đẹp, bài trí công sở, nơi làm việc đúng quy định. Tại các địa phương tiến hành xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn, trong đó tập trung tại cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng văn hóa ứng xử trong du lịch, văn hóa giao thông.

Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở các thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Người dân có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống cộng đồng, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tại cộng đồng dân cư, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh được cụ thể hóa bằng các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, khu phố văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp

Cùng với việc tổ chức ký cam kết, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành lập Tổ chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm 2017. Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị. Theo đó, Tổ kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm của 14/14 huyện, thị xã, thành phố đều báo cáo hàng tháng số lần kiểm tra, số đơn vị phải kiểm tra theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Các cơ quan khối đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn trong thời gian qua cơ bản thực hiện theo quy định, trong đó nổi bật có các đơn vị đã tích cực thực hiện việc kiểm tra hàng tháng như: Cục Hải quan tỉnh, Cảng sát Phòng chống cháy, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải; các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí...

  

Các tầng lớp nhân dân tham gia nhiều phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng, khu dân cư

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh vẫn để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính. Trong đó, đặc biệt là tình trạng cán bộ, công chức bỏ vị trí làm việc trong giờ hành chính; chưa thực hiện tốt văn hóa giao tiếp; còn có hiện tượng nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân, lạm dụng chức vụ, nhiệm vụ để trục lợi.... Tính đến tháng 10 năm 2017, theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có 26 trường hợp các bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bị xử lý kỷ luật liên quan đến việc thực hiện chủ đề năm. Trong đó: khiển trách 13 người, cảnh cáo 04 người, kéo dài thời hạn lên lương 02 người, hạ bậc lương 1 người, sa thải 01 người, cách chức 02 người và buộc thôi việc 03 người.

Với một tỉnh năng động, đi đầu trong đổi mới, tin rằng, năm 2017, Quảng Ninh sẽ đạt được hiệu quả chủ đề công tác năm. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh trong năm 2017./.

 Thu Minh


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn