Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

739

Đã truy cập :

137034689
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Chỉ đạo nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần (từ ngày 27-11 đến 03-12-2017)

04/12/2017 1:40:00 CH

QNP - Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn ra từ ngày 27-11 đến ngày 03-12-2017.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

* Sáng 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 130 điểm cầu, trong đó có 108/186 điểm cầu thuộc các xã, phường, thị trấn của các địa phương Hạ Long, Tiên Yên, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà.

Theo chương trình, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XII diễn ra trong 02 ngày (29 và 30-11), với các nội dung: quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu quán triệt tinh thần học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 đến các cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khác với nội dung Nghị quyết Trung ương 5 với nhiều chủ trương ở tầm vĩ mô, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần này các nội dung đều gắn trực tiếp với cơ sở, liên quan đến hầu hết đến các địa phương, đơn vị, sở, ngành.

Liên quan đến Nghị quyết số 18 và 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những năm gần đây, cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai quyết liệt Đề án 25, Nghị quyết 19 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” với nhiều kết quả tích cực. Các nội dung Nghị quyết của Trung ương 6 có nhiều vấn đề được nâng lên tầm chủ trương chung xuất phát từ tổng kết mô hình thực tế triển khai ở Quảng Ninh thời gian qua. Đây là một khích lệ, cũng là thuận lợi để các cấp, các ngành tiếp nhận, triển khai nội dung Nghị quyết.

Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục kế thừa kết quả đó và triển khai tốt các nội dung mà Trung ương quán triệt: "Những vấn đề nào mới chúng ta nghiêm túc triển khai, kịp thời theo hướng dẫn. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của địa phương, đơn vị, chúng ta cần chủ động vận dụng, xây dựng kế hoạch thực hiện ngay với tinh thần tất cả các chủ trương của Trung ương, Quảng Ninh đều là “nơi có đủ điều kiện” để thực hiện. Trong đó đặc biệt phải chú trọng triển khai các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; triển khai hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp ủy, chính quyền ở cấp huyện đã nhất thể hóa chức danh; đổi mới công tác quản lý, chuyển đổi mô hình hoạt động, phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy định, tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, bộ máy, biên chế, hoạt động của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, hoàn chỉnh và triển khai Đề án cấp tỉnh, mở rộng thí điểm mô hình Cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến cấp xã".

Về Nghị quyết số 20 và 21, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách dân số là những vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính chất lâu dài liên quan đến mọi người, mọi nhà. “Chúng ta phải thống nhất nhận thức là phòng bệnh hơn chữa bệnh, lấy y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; đảm bảo tất cả người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai trên địa bàn toàn tỉnh việc lập hồ sơ sức khoẻ toàn dân đảm bảo mỗi người dân có một hồ sơ điện tử, thực hiện cập nhật các thông tin, chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong các Nghị quyết Trung ương 6 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, đồng thời góp phần quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu, nhất là đối với lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghe, ghi chép và sau đó cần tiếp tục nghiên cứu thêm, tìm hiểu trong tài liệu để nắm chắc mục đích, yêu cầu, các quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các nghị quyết, viết bài thu hoạch.

Đồng thời tuyên truyền trong nhân dân, trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị để góp phần tạo sự đồng thuận thực hiện đường lối của Đảng. Sau Hội nghị này, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể, lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trực tuyến đến 108 xã, phường, thị trấn của các địa phương Hạ Long, Tiên Yên, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà. Việc này không chỉ giảm được việc đi lại, tiết kiệm chi phí mà quan trọng nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở còn được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp trên, rút ngắn thời gian triển khai nghị quyết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất để truyền trực tuyến đến 78 xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo ngay tháng 12 năm 2017 vận hành được hệ thống trực tuyến đến 100% xã, phường, thị trấn.

* Các dự án giao thông trên địa bàn TP Hạ Long phải thi công gọn gàng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án hạ tầng trọng điểm do TP Hạ Long làm chủ đầu tư. Cùng đi kiểm tra có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác tổ chức thi công, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của TP Hạ Long trong việc quyết tâm đổi mới, chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí cũng biểu dương sự tích cực, đồng thuận của nhân dân đã hiến đất và đồng hành cùng thành phố để triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, một số công trình, dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Do đó, đồng chí yêu cầu TP Hạ Long chỉ đạo các nhà thầu cần có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, đảm bao ATGT, vệ sinh đô thị trong quá trình triển khai các dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, TP Hạ Long sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, vì thế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ, phải bổ sung ngay cọc tiêu, biển báo để đảm bảo ATGT cho người dân lưu thông khu vực này; đẩy nhanh hệ thống thoát nước, hạ ngầm đường điện chậm nhất phải hoàn thành trước 31-1-2018 phải xong toàn bộ hạng mục thi công và trả lại vỉa hè cho người dân đi lại, đảm bảo đúng thiết kế là tuyến đường kiểu mẫu của tỉnh.

Đối với dự án Mở rộng và nâng cấp nút giao thông Loong Toòng, chậm nhất 31-12-2017 phải hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ cùng tuyến đường Trần Hưng Đạo, phát huy hiệu quả sau đầu tư. Tại dự án đường 10 làn xe kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt đang rất thuận lợi để tổ chức thi công, do đó cần phải tăng tốc, chậm nhất 31-3-2018 hoàn thành để Quảng Ninh chuẩn bị triển khai kế hoạch Năm du lịch quốc gia 2018. TP Hạ Long phải khẩn trương hoàn thành thiết kế điện chiếu sáng, tiểu cảnh trang trí để xây dựng tuyến đường cửa ngõ thành phố thành tuyến đường mẫu và Sở GTVT khẩn trương triển khai nút giao đấu nối với tuyến cao tốc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí cũng chỉ đạo đối với dự án Chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa Ao cá Kênh Đồng, phường Bãi Cháy và dự án Cải tạo đường Hậu Cần phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 12-2017, xem xét bổ sung và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Ao cá cho phù hợp với mật độ phương tiện.

* Chiều nay, 30-11, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe và cho ý kiến về Chương trình Năm du lịch Quốc gia 2018. Cùng dự họp có đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện Năm du lịch quốc gia 2018, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm du lịch Quốc gia 2018 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế, do đó, cần huy động cả hệ thống chính trị, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng vào cuộc.

Riêng chương trình Carnaval Hạ Long 2018 cần phải nâng cao chất lượng để nâng tầm thương hiệu, tạo ra sự hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế mà trong đó ưu tiên lựa chọn những tiết mục văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh, kết hợp với các đoàn nghệ thuật quốc tế. Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục để phấn đấu có thể đưa đường bay thủy phi cơ tới Cô Tô vào mùa du lịch hè 2018 và rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn để đảm bảo nhu cầu cho du khách đến tham quan du lịch tại Quảng Ninh trong dịp hè tới.

Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch phân công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các công việc được giao, sớm lên kịch bản chi tiết cho chương trình khai mạc, bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2018, chương trình Carnaval Hạ Long 2018. Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn FLC đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình phục vụ Năm du lịch Quốc gia 2018.

* Khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt –Trung (Móng Cái – Đông Hưng) năm 2017.

Ngày 1-12, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2017 chính thức khai mạc tại Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, TP Móng Cái với chủ đề “Cùng hợp tác, cùng phát triển”. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2017 có quy mô trên 450 gian hàng; trong đó, trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam (gồm 28 gian hàng “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP Quảng Ninh; 33 gian hàng du lịch và 230 gian hàng thương mại); 122 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, 16 gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại – du lịch, diễn đàn thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả, nông sản, hải sản và đồ gỗ với chủ đề "Xuất nhập khẩu hoa quả qua cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng", hát đối trên sông biên giới và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thể thao giữa các địa phương 2 nước.

Hội chợ là hoạt động thường niên nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017 và là lần thứ 12 được tổ chức luân phiên giữa TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc nhận diện thương hiệu, chất lượng hàng hóa, trao đổi hợp tác, tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển, mở rộng liên kết, hợp tác cùng có lợi, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7-12-2017.

* Ngày 3-12, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi khảo sát một số đề tài dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI 2016-2017.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi khảo sát Đề tài xây dựng ngân hàng dữ liệu đặc điểm nhận dạng mặt người ứng dụng vào việc dựng chân dung đối tượng gây án qua mô tả của người làm chứng và người bị hại của Công an tỉnh; Đề tài sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị điện tại Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin; Đề tài nuôi cấy in vitro nấm đông trùng hạ thảo trên cơ chất tổng hợp của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Đây đều là các đề tài, giải pháp được các đơn vị đầu tư thời gian, kinh phí để nghiên cứu, sáng tạo và đã được ứng dụng thực tế đem lại những hiệu quả thiết thực trong phục vụ công việc chuyên môn, giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại lợi ích kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị chủ trì đề tài, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, bằng tài năng, trí tuệ, tâm huyết của mình, các nhóm tác giả đã say sưa nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao hỗ trợ công việc chuyên môn, tận dụng được nguồn năng lượng có sẵn góp phần giảm chi chí sản xuất cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Đồng chí Đặng Huy Hậu lưu ý các đơn vị chủ trì đề tài cần đặt rõ mục tiêu nghiên cứu đề tài, đồng thời cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tiếp tục ứng dụng thực tế để bổ sung, hoàn thiện đề tài, qua đó nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn để mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

* Sáng 28-11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh (TP Hạ Long) đã diễn ra khai mạc Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục lần thứ 9. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng gần 1000 đại biểu trong nước và quốc tế là các nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, đại diện các tổ chức, nhóm cộng đồng và thanh niên trong các chương trình về sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục tại châu Á – Thái Bình Dương.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Quảng Ninh là tỉnh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, Quảng Ninh có trên 600 danh lam thắng cảnh, có Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - đạo phật riêng có ở Việt Nam và Vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Quảng Ninh có điều kiện phát triển kinh tế trong các lĩnh vực như: cảng biển, du lịch, khai khoáng (trữ lượng than chiếm 90% trữ lượng than cả nước). Những năm qua, tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đứng thứ 5 cả nước. Ngành du lịch có bước phát triển mạnh mẽ, hàng năm, du lịch Quảng Ninh đón trên 9 triệu lượt khách, trong đó, đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế.

Đồng chí khẳng định, thời gian qua, Quảng Ninh tập trung thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều hạng mục công trình phát triển phục vụ du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh được Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, đã đầu tư phát triển cơ sở y tế các cấp trong tỉnh. Đặc biệt, đã triển khai nhiều kỹ thuật về sức khỏe sinh sản, các chương trình tuyên truyền công tác sức khỏe tình dục ở các lứa tuổi.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh vinh dự được Bộ Y tế và Hội Y tế công cộng Việt Nam lựa chọn để tổ chức sự kiện quan trọng là Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 9 về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục. Đây là cơ hội để đội ngũ thầy thuốc được tiếp cận các thông tin mới về sức khỏe sinh sản tình dục.

Tại hội nghị chính, các đại biểu dành nhiều thời gian tập trung thảo luận. 20 diễn giả nổi tiếng gồm các học giả, nhà nghiên cứu, tổng biên tập các tạp chí quốc tế, giám đốc và lãnh đạo các tổ chức, các trường đại học, mạng lưới, cơ quan liên hợp quốc và chính phủ tham gia trình bày và chủ trì thảo luận trong năm phiên toàn thể những vấn đề cấp bách, đang được quan tâm trong lĩnh vực sức khỏe, quyền sinh sản và tình dục.

* "Đảm bảo tiến độ dự án Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn".

Đây là chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và nghe báo cáo quy hoạch nút giao thông Minh Khai (Đại Yên, TP Hạ Long) ngày 2-12.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã có những động thái đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để đảm bảo tiến độ cam kết. Trong đó, đồng chí lưu ý phải đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình cũng như có giải pháp xử lý môi trường trong vận chuyển vật liệu qua khu dân cư.

Về công tác GPMB, đồng chí yêu cầu TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ chủ động phối hợp với các nhà thầu khẩn trương rà soát tổng thể các điểm còn vướng mắc về GPMB bổ sung mở rộng (vị trí sụt trượt), giải quyết dứt điểm trước ngày 10-12. Sở Giao thông Vận tải rà soát lại toàn bộ phương án vận tải trên tuyến đường 326 và việc kết nối với đường 279, thống nhất với BOT về các vị trí hoàn trả mặt bằng, đồng thời đề xuất UBND tỉnh phương án đầu tư bổ sung điểm đấu nối QL 279 với đường tỉnh 326 để phát huy hiệu quả các tuyến đường này.

Liên quan đến quy hoạch nút giao thông Minh Khai nối QL 18A với Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về bàn giao quy hoạch cho TP Hạ Long quản lý để tổ chức GPMB, quản lý quỹ đất; đồng thời, trong tháng 12 hoàn chỉnh phê duyệt quy hoạch. BOT Biên Cương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh nút giao theo đúng quy hoạch hiện nay để đảm bảo trước 31-12 đưa vào sử dụng đồng bộ với tuyến đường 10 làn của TP Hạ Long.

* Ngày 29-11, UBND tỉnh ban hành công văn số 8885/UBND-GT1 về việc đảm bảo giao thông trong quá trình thi công dự án cải tạo quốc lộ 18 đoạn qua trung tâm TP Hạ Long.

Hiện nay, UBND TP Hạ Long đang triển khai thi công dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ nút giao thông Loong Toòng qua Ngã ba Cứu Hỏa đến nút giao Kênh Liêm và đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Kênh Liêm đến cầu Trắng). Đây là tuyến đường có lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn và qua trung tâm đô thị nên việc triển khai thi công dự án đã gây ảnh hưởng, cản trở giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hạ Long khẩn trương kiểm tra phương án thi công và đảm bảo giao thông của tất cả các vị trí đang thi công và chuẩn bị thi công; chỉ cho phép nhà thầu tổ chức thi công khi phương án thi công và đảm bảo an toàn giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

TP Hạ Long tiến hành đình chỉ ngay việc thi công đối với các nhà thầu chưa được cấp giấy phép thi công theo quy định hoặc không thực hiện đúng nội dung đã được cấp phép thi công; xử lý nghiêm các vi phạm về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường đang khai thác theo quy định hiện hành.

Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện nghiêm, đầy đủ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như: bố trí rào chắn ngăn cách giữa phạm vi thi công và phần đường giao thông, các biển báo, đèn tín hiệu ban đêm để hướng dẫn, cảnh báo giao thông...; cử người hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông do không thực hiện nghiêm giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; bù phụ vật liệu để đảm bảo giao thông êm thuận tại vị trí đào cắt ngang đường.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các nhà thầu vi phạm theo quy định trong thi công trên đường đang khai thác; trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các chủ thể liên quan vi phạm trong quá trình thực hiện dự án nêu trên theo thẩm quyền quy định.Trung tâm Thông tin


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn