Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

154

Đã truy cập :

137370961
Chi tiết tin tức sự kiện Chuyên mục PCTN

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2011

28/09/2011 4:00:00 CH

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, công tác PCTN trong 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được những kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh làm việc với Thành ủy Móng Cái về công tác Sơ kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (PCTN) đã chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của BCĐ tỉnh ngay từ đầu năm đạt kết quả tốt. Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng BCĐ tỉnh, UBKT Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, VKSND tỉnh và TAND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc tham nhũng; cung cấp, trao đổi thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tổ chức khen thưởng một số tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tác PCTN năm 2010. Tập trung chỉ đạo kiểm tra một số lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, khoáng sản, việc quản lý, chuyển đổi cán bộ trong ngành giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện pháp luật về PCTN, lãng phí. Thường trực BCĐ tỉnh làm việc với các ngành, cơ quan chức năng để nắm tình hình và trao đổi về các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng; tham gia Tổ công tác của Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN làm việc với một số ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phối hợp phục vụ thành công Hội nghị toàn quốc triển khai công tác PCTN năm 2011 tổ chức tại Quảng Ninh, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; phối hợp mở chuyên mục PCTN trên báo Quảng Ninh từ tháng 4/2011. Đã ban hành kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCTN cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh và sẽ triển khai thực hiện từ tháng 8/2011.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/5/2011 của BCĐ Trung ương về PCTN về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; được sự phân công của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh đã ban hành kế hoạch số 30/KH-BCĐ, ngày 30/5/2011 về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trên phạm vi toàn tỉnh. Thường trực BCĐ và các Ủy viên BCĐ tổ chức làm việc với một số ngành, địa phương, đơn vị để nắm tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sơ kết. Thường trực BCĐ tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy làm việc tại 16 đơn vị, địa phương; các Uỷ viên BCĐ tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và làm việc với trên 20 đơn vị, địa phương. Qua các cuộc làm việc cho thấy hầu hết các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Một số đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức sơ kết, đạt kết quả tốt như Bình Liêu, Đông Triều, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh,...

Các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đã phát hành 10.700 tờ gấp, trên 400 đầu sách về nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã, sổ tay pháp luật tập 2 cho cán bộ xã, phường, trị trấn... Triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản tại một số sở, ban, ngành và HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2011 theo Quyết định số 3973, ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh; trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành rà soát 34.597 văn bản, phát hiện 81 văn bản sai phạm về thể thức, căn cứ pháp lý, nội dung văn bản, đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đã có 65/73 cơ quan gửi bản kê khai theo đúng quy định; thực hiện kê khai, xác minh tài sản thu nhập đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo công tác bầu cử theo đúng kế hoạch của tỉnh và đúng trình tự quy định của pháp luật; tổ chức cấp mã số thuế cá nhân phục vụ cho việc kê khai và nộp thuế thu phập cá nhân. Đã thực hiện chuyển đổi 209 lượt cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ, ngoài ra các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thực hiện việc điều động, luân chuyển 52 lượt cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp Trưởng, phó phòng, phó Chi cục hoặc tương đương; thực hiện nghiêm túc việc rà soát danh mục thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung theo chương trình đề án 30 giai đoạn 2 của tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 689, ngày 11/3/2011 về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước của 9 tháng còn lại năm 2011 cho các đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí tiết kiệm trên 52 tỷ đồng; tạm dừng một số nội dung mua sắm, các nội dung cắt giảm khác được thực hiện ngay theo chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án có nguồn vốn nhà nước thực hiện chậm, không hiệu quả trong năm 2011 để tập trung cho các dự án, công trình cấp thiết về hạ tầng xã hội, phục vụ dân sinh và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng 22 cuộc kiểm tra, 38 cuộc giám sát trong chương trình công tác năm 2011; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ 10 cuộc kiểm tra, 19 cuộc giám sát. Các cơ quan Thanh tra đã triển khai 32 cuộc thanh tra kinh tế xã hội và 12 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đã kết thúc 28 cuộc thanh tra kinh tế xã hội và 8 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra 4 vụ án tham nhũng, 59 bị can (có 19 bị can là cán bộ đảng viên) trong hạn điều tra năm 2010 chuyển sang, giá trị thiệt hại 6.053,8 triệu đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thụ lý kiểm sát điều tra 07 vụ, 79 bị can; trong đó: án năm 2010 chuyển sang 03 vụ, 38 bị can; án  mới thụ lý 04 vụ, 41 bị can. Toà án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 05 vụ, 19 bị cáo; số vụ án đã xét xử 03 vụ, 12 bị cáo.

Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần khắc phục, đó là: hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng chưa đáp ứng với tình hình thực tế và nhiệm vụ đặt ra, tiêu cực ở một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm vẫn tiềm ẩn phức tạp; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, doanh nghiệp còn rất hạn chế; quan hệ phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng, ngành chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng...

 Ban Chỉ đạo PCTN đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và các nội dung về công tác PCTN trong Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 25/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương chủ động thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng; chú trọng các lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, công tác chuyển đổi cán bộ. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng sớm kết thúc điều tra, truy tố để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện hành vi tham nhũng. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá X). Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ chủ chốt ở các cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn tỉnh v..vCHÍNH NGHĨA (Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh)CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy
Chịu trách nhiệm chính: Ông: Nguyễn Quang Điệp - Trưởng Ban
Địa chỉ: Tầng 3 Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Ninh (73 đường Nguyễn Văn Cừ phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh)
Điện thoại: 033.3839642; Fax: 033.3839642; Email: banpctn@quangninh.gov.vn