Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

69

Đã truy cập :

134676116
Tin nổi bật

Rà soát, chuẩn hoá đưa thủ tục hành chính vào hoạt động tại các Trung tâm hành chính công

15/08/2014 4:00:00 CH


Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án chính quyền điện tử và hoạt động của Trung tâm hành chính công diễn ra sáng 13- 8, tại TP Hạ Long.

Các dự án, chương trình tiêu biểu
Tin tức, sự kiện - Tin tức hoạt động nổi bật

Rà soát, chuẩn hoá đưa thủ tục hành chính vào hoạt động tại các Trung tâm hành chính công

Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án chính quyền điện tử và hoạt động của Trung tâm hành chính công diễn ra sáng 13- 8, tại TP Hạ Long.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Ninh
Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử
Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Đức Hạnh - Phó Ban thường trực
Địa chỉ:
Điện thoại: ; Fax: ; Email: