Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

48

Đã truy cập :

21755
Văn bản pháp quy

Tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Mẫu biểu báo cáo

Mẫu biểu báo cáo doanh nghiệp theo quyết định 77

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở

áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp

và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Cục Thống Kê
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Chính - Cục Trưởng
Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Tp Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3835676 / 3835674; Fax: 033.3836535; Email: quangninh@gso.gov.vn