Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1585

Đã truy cập :

134551151
Xã >> Công an
Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp xã
Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về ANTT để làm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu
Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA


Thủ tục cấp  đổi sổ tạm trú

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã thuộc huyện
Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục cấp lại sổ hộ k

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục cấp lại sổ tạm

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA


Thủ tục đăng ký tạm trú

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã thuộc huyện

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA

Thủ tục tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã thuộc huyện

Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA
Thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp xã
Ngày đưa tin : 25/08/2010 12:00 SA
Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp xã
1 - 15 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đề án 30
Chịu trách nhiệm chính:
Địa chỉ:
Điện thoại: ; Fax: ; Email: dean30@quangninh.gov.vn