Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

62

Đã truy cập :

134676109
Đề án 30

 

 

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 


Để giải quyết các bất cập nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.


Sau khi triển khai thành công Đề án 30 với sự biểu dương của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định công bố các bộ thủ tục hành chính 3 cấp gồm  Bộ TTHC cấp tỉnh, Bộ TTHC cấp huyện, Bộ TTHC cấp xã. Theo đó, các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện thống nhất và đồng bộ ở các cấp hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Đây là cơ sở để xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí thông qua việc đơn giản hoá loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    QNP

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Đề án 30
Chịu trách nhiệm chính:
Địa chỉ:
Điện thoại: ; Fax: ; Email: dean30@quangninh.gov.vn