Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

79

Đã truy cập :

137370845
Tin tức sự kiện Hoạt động

THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2012

09/03/2012 6:35:00 SA

Ngày 23/02/2012, Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh có Thông báo số 14 TB/CQ-TĐ về việc tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2012, BBT Cổng TTĐT Thành phần Tỉnh Đoàn đăng tải toàn bộ nội dung này.

THÔNG BÁO

“V/v tuyển dụng công chức, công chức dự bị năm 2012”

–––––––––––––

 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/TC ngày 04/01/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2012; Hướng dẫn số 03-HD/TC ngày 19/01/2012 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh về tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tuyển dụng và việc sơ tuyển kỳ thi công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2012;

Căn cứ Thông báo số 123-TB/TC ngày 02/02/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giao biên chế hưởng lương ngân sách khối Đảng, đoàn thể 2012 – 2015 đối với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh;

Thực hiện Công văn số 620 CV/TC ngày 15/02/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc niêm yết thông báo thi tuyển;

Căn cứ tình hình tổ chức bộ máy hiện có và nhu cầu tuyển dụng cán bộ của cơ quan Tỉnh Đoàn đến ngày 10/02/2012, cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức về công tác tại Cơ quan Tỉnh Đoàn, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

15 công chức, độ tuổi không quá 30, trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học.

Trong đó:

* 10 biên chế chính thức:

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Học viện Báo chí và tuyên truyền chuyên ngành chính trị học.

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học khối ngành quản trị kinh doanh.

- 03 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học khối ngành văn hóa du lịch.

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học ngành Luật kinh tế.

- 02 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành tiếng anh, ngữ văn.

- 02 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xã hội học, công tác xã hội.

* 05 biên chế dự phòng:

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành âm nhạc.

- 02 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng Đảng- chính quyền nhà nước, báo viết (báo in), công tác tư tưởng, quản lý xã hội, báo truyền hình.

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

- 01 chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học thuộc một trong các chuyên ngành: Kinh tế Thương mại; Tài chính ngân hàng; Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung.  

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật.

2. Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.

3. Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ sức khoẻ để công tác.

4. Trình độ chuyên môn: từ Đại học trở lên (ưu tiên đối với các thí sinh có trình độ sau Đại học).

5. Có đủ các văn bằng đào tạo, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có trình độ B trở lên về ngoại ngữ, tin học).

6. Người tham gia thi tuyển là đối tượng dự tuyển đã đạt yêu cầu qua sơ tuyển.

7. Có khả năng, năng khiếu về công tác thanh thiếu nhi, có ngoại hình phù hợp để làm công tác thanh vận.

III. CÁC MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI

* Vòng thi sơ tuyển: kiểm tra các kiến thức chung về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kiểm tra về ngoại hình, năng khiếu…

* Vòng thi chính thức: Thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của chính phủ. Cụ thể:

1. Thi viết môn kiến thức chung: thời gian 180 phút.

2. Thi viết và thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành: thời gian thi viết 180 phút; thi trắc nghiệm 45 phút.

3. Thi viết hoặc thi vấn đáp môn ngoại ngữ: thời gian thi viết 90 phút; thi vấn đáp từ 15 - 30 phút.

4. Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng: thời gian 45 phút.

IV. HỒ SƠ XIN TUYỂN DỤNG GỒM

1. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) có dán ảnh 3x4, do người dự tuyển tự khai và được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập sinh sống xác nhận.

2. Bản sao giấy khai sinh và các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh dự tuyển (bản sao phải có công chứng và xuất trình bản chính để kiểm tra khi có yêu cầu).

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (bệnh viện huyện và tương đương trở lên) cấp.

4. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (có đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Tỉnh).

5. Các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

6. Hai ảnh cỡ 4x6 (mới chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

7. Bản phô tô công chứng Sổ đoàn viên.

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp hai bộ hồ sơ tại Cơ quan Tỉnh Đoàn.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/02/2012 đến hết ngày 15/3/2012.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan Tỉnh Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn phân công đồng chí Nguyễn Thu Trang- Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn tiếp nhận hồ sơ trong những ngày làm việc của thời gian nộp hồ sơ.

3. Lệ phí: Sẽ có thông báo sau (Chỉ thu lệ phí đối với những người được Hội đồng tuyển dụng thông báo đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển).

VI. THỜI GIAN ÔN THI, NGÀY THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Hội đồng sơ tuyển công chức Cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức sơ tuyển trong 01 ngày, từ 08h ngày 20/3/2012 tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn (Địa chỉ: tầng 2, Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh).

2. Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2012 sẽ triệu tập thí sinh, hướng dẫn nội dung, phổ biến các vấn đề liên quan đến kỳ thi, trước ngày 30/4/2012.

3. Thời gian thi: trước ngày 20/5/2012.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhận có nhu cầu liên hệ với Hội đồng sơ tuyển công chức Cơ quan Tỉnh Đoàn (qua ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh Đoàn), số điện thoại: 0333.622.935 trong giờ làm việc.

Địa chỉ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh: Tầng 2, Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.

      (176 Lê Thánh Tông – phường Bạch Đằng – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Bá Nam

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

..........., ngày…….tháng .... năm 2012

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)

 

Họ và tên:                                                             Nam, nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2012. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (2)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.
Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Quảng Ninh  
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh
Địa chỉ: 176 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh QN
Điện thoại: 0333 622 934; Fax: 0333 622 934; Email: tinhdoan@quangninh.gov.vn