TIN TỨC - SỰ KIỆN
Websites liên kết
Tin tức sự kiện

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2017

16/11/2017 5:00:00 CH


       Thực hiện Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2017 và Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách học viên tham gia Lớp bồi dưỡng văn hóa công sở năm 2017.

Ý kiến công dân, doanh nghiệp về Quy định hành chính
Cơ quan chức năng trả lời bạn đọc
Người hỏi: ; Địa chỉ:

Câu hỏi


Trả lờiCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Thúy Phượng,  Hiệu trưởng
Địa chỉ: Vườn Đào - Bãi Cháy  - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3849695; Fax: 0203.3849695; Email: tdtcbnvc@quangninh.gov.vn