Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

76

Đã truy cập :

134676123
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ
Công tác Dân tộc - Tôn giáo và đối ngoại nhân dân

Đầm Hà phát huy vai trò "cầu nối" của người có uy tín

Bằng những việc làm thiết thực, đội ngũ người có uy tín huyện Đầm Hà đã và đang góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng thôn, bản, khu dân cư văn hoá; huy động sức dân chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Công tác tổ chức, tuyên huấn

Những cán bộ kết nối "ý Đảng - lòng dân"

Phong trào “Cán bộ mặt trận làm theo lời Bác” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu. Họ đã và đang phát huy vai trò "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Điệt - Chủ tịch
Địa chỉ: Tầng 3 Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: ; Fax: ; Email: ubmttq@quangninh.gov.vn