Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

120

Đã truy cập :

137370907
Chi tiết tin tức sự kiện Tin nổi bật

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hoành Bồ năm 2012

07/06/2012 5:00:00 CH

 

THÔNG BÁ0 

Về việc thi tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Hoành Bồ năm 2012

 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức; Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

 

 

Căn cứ Quyết định số 2618/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh;

 

Căn cứ Công văn số 722/SNV-QLCC,VC ngày 29/5/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 của UBND huyện Hoành Bồ;

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 18/5/2012 của UBND huyện Hoành Bồ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức huyện Hoành Bồ năm 2012; Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND huyện Hoành Bồ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hoành Bồ năm 2012;

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hoành Bồ thông báo việc thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện,  cụ thể như sau.

        A. ĐIỀU KIỆN CHUNG DỰ TUYỂN:

          - Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

          - Phẩm chất đạo đức tốt.

          - Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi.

          - Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch, vị trí dự tuyển.

          - Có chứng chỉ Tin học A trở lên.

          - Có chứng chỉ ngoại ngữ: chứng chỉ A (đối với các thí sinh có trình độ chuyên môn trung cấp); chứng chỉ B (đối với các thí sinh có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên).

          - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

          - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          - Ngoài ra còn phải đáp ứng yêu cầu cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí ở từng đơn vị dự tuyển.

         

  B. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG NHƯ SAU:

            I. TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN.

1. THỰC HIỆN XÉT TUYỂN BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN KHỐI MẦM NON:

1.1. Chỉ tiêu biên chế cần tuyển như sau:

Thực hiện xét tuyển đối với biên chế giáo viên Mầm non theo từng cụm địa bàn. Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 cụm địa bàn vùng thấp hoặc vùng cao.

* Cụm địa bàn 1 (địa bàn các xã vùng thấp): 22 chỉ tiêu, gồm:

 

1. Trường Mầm non thị trấn Trới: 02 chỉ tiêu.

2. Trường Mầm non Lê Lợi: 03 chỉ tiêu.

3. Trường Mầm non Sơn Dương: 03 chỉ tiêu.

4. Trường Mầm non Thống Nhất: 03 chỉ tiêu.

5. Trường Mầm non Quảng La: 03 chỉ tiêu.

6. Trường Mầm non Bằng Cả: 02 chỉ tiêu.

7. Trường Mầm non Dân Chủ: 03 chỉ tiêu.

8. Trường Mầm non Vũ Oai: 03 chỉ tiêu.

* Cụm địa bàn 2 (địa bàn các xã vùng cao): 22 chỉ tiêu, gồm:

 

9. Trường Mầm non Tân Dân: 01 chỉ tiêu.

10. Trường Mầm non Đồng Lâm: 06 chỉ tiêu.

11. Trường Mầm non Đồng Sơn: 11 chỉ tiêu.

12. Trường Mầm non Kỳ Thượng: 03 chỉ tiêu.

13. Trường Mầm non Hoà Bình: 01 chỉ tiêu.

+ Yêu cầu trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

1.2. Nội dung xét tuyển: theo Điều 7 Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Cách tính điểm trong xét tuyển:

- Căn cứ điểm trung bình toàn khoá học và điểm ưu tiên.

- Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình toàn khoá học x 10)x2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Tất cả những thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào một trong các trường thuộc cụm địa bàn 2 (địa bàn các xã vùng cao) nếu có đơn cam kết tình nguyện phục vụ từ 5 năm trở lên được cộng 30 điểm ưu tiên vào kết quả điểm xét tuyển (thí sinh nào có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm một diện ưu tiên cao nhất).

1.4. Cách xác định người trúng tuyển: Theo Điều 8 - Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       

  2. THỰC HIỆN THI TUYỂN BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN KHỐI TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN KHỐI THCS VÀ CÁC CHỨC DANH VIÊN CHỨC (KẾ TOÁN; Y TẾ; THIẾT BỊ; VĂN THƯ-THỦ QUỸ):

 

- Tổ chức thực hiện thi tuyển viên chức theo chỉ tiêu chung của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, cụ thể như sau:

 

2.1. GIÁO VIÊN KHỐI TIỂU HỌC.

- Tổng số chỉ tiêu biên chế giáo viên cần tuyển dụng: 22 biên chế, trong đó:

+ Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 18 chỉ tiêu, trình độ: Trung cấp sư phạm tiểu học trở lên.

+ Giáo viên tiểu học dạy Âm nhạc: 01 chỉ tiêu, trình độ: Cao đẳng sư phạm Âm nhạc trở lên;

+ Giáo viên tiểu học dạy Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu, trình độ: Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật trở lên.

+ Giáo viên tiểu học dạy Anh văn: 02 chỉ tiêu, trình độ: Cao đẳng sư phạm ngành tiếng Anh hoặc trình độ Cao đẳng Anh văn (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) trở lên.

 

         2.2. GIÁO VIÊN KHỐI THCS:

- Tổng số biên chế giáo viên cần tuyển dụng: 04 giáo viên, trong đó.

+ 01giáo viên dạy Anh văn, trình độ Cao đẳng sư phạm ngành tiếng Anh hoặc trình độ Cao đẳng Anh văn (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) trở lên.

+ 01 giáo viên dạy Âm nhạc, trình độ: Cao đẳng sư phạm Âm nhạc trở lên.

+ 01 giáo viên dạy Địa lý, trình độ: Cao đẳng sư phạm có chuyên ngành Địa lý trở lên.

+ 01 giáo viên dạy Toán-Tin, trình độ: Cao đẳng ngành Sư phạm Toán-Tin trở lên hoặc Cao đẳng ngành Toán-Tin ứng dụng trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 

        2.3. BIÊN CHẾ NHÂN VIÊN KHÁC.

        Tổng số chỉ tiêu biên chế cần tuyển: 20 biên chế, cụ thể.

+ Viên chức làm nhân viên Kế toán: 08 chỉ tiêu, trình độ: Trung cấp kế toán trở lên.

+ Viên chức làm nhân viên Y tế: 08 chỉ tiêu, trình độ: Trung cấp y có một trong các chuyên ngành: Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ truyền, Y sĩ đông y, Điều dưỡng trở lên.

+ Viên chức làm công tác Thiết bị trường Tiểu học: 02 chỉ tiêu, trình độ: Trung cấp có chuyên ngành thiết bị trở lên.

+ Viên chức làm Văn thư-Thủ quỹ trường THCS: 02 chỉ tiêu: Yêu cầu trình độ: Trung cấp kế toán trở lên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư.

 

    II. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC.

      1. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

+ 01 biên chế làm phát thanh viên: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Cao đẳng phát thanh truyền hình trở lên.

        2. Trung Tâm Văn hoá-Thông tin-Thể thao huyện.

+ 01 biên chế phụ trách lĩnh vực Văn hoá-Thể thao: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Quản lý văn hoá hoặc ngành Thể dục thể thao trở lên.

     3. Hội chữ thập đỏ huyện Hoành Bồ.

+ 01 biên chế: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành công tác xã hội hoặc ngành xã hội học hoặc ngành Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn trở lên.

       4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

     Tổng số chỉ tiêu cần tuyển 02 biên chế, trong đó:

+ 01 viên chức làm kế toán: Yêu cầu trình độ Đại học chuyên ngành kế toán trở lên.

+ 01 viên chức tiếp nhận và trả kết quả hành chính: Yêu cầu trình độ Đại học chuyên ngành Luật hoặc Quản lý đất đai trở lên.

      5. Đội Kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị huyện.

     Tổng số chỉ tiêu biên chế cần tuyển 02 biên chế, trong đó:

+ 01 viên chức theo dõi kỹ thuật xây dựng cơ bản: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học ngành xây dựng hoặc ngành Tin học xây dựng trở lên.

+ 01 viên chức quản lý trật tự Xây dựng-Đô thị: Yêu cầu trình độ chuyên môn: Đại học ngành Xây dựng hoặc Đại học ngành Quản trị kinh doanh trở lên.

         6. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Tổng số chỉ tiêu, biên chế cần tuyển 02 biên chế, trong đó:

+ 01 viên chức: Yêu cầu trình độ Đại học ngành xây dựng trở lên.

+ 01 viên chức: Yêu cầu trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh trở lên.

 

III. YÊU CẦU VỀ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC:

Tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức huyện Hoành Bồ năm 2012  yêu cầu phải có chứng chỉ tin học A; Chứng chỉ ngoại ngữ A đối với những người có trình độ chuyên môn Trung cấp, Chứng chỉ ngoại ngữ B đối với những người có trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên. Những người có bằng chuyên môn từ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; ngoại ngữ thì không yêu cầu có chứng chỉ kèm theo.

       

         IV. MÔN THI VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN:

1. Đối với thi tuyển giáo viên: Người dự thi phải thi đủ các môn thi sau.

- Phần thi thực hành: gồm Soạn giáo án và giảng dạy trên lớp. Thời gian soạn giáo án 60 phút; thời gian thực hành giảng dạy 45 phút/thí sinh.

- Phần thi phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị 30 phút; thời gian phỏng vấn 15 phút/thí sinh.

2. Đối với thi tuyển nhân viên khác ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, viên chức các đơn vị sự nghiệp khác: Người dự thi phải thi đủ các môn thi sau.

          - Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

          - Môn Tin học văn phòng trình độ A: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

Ghi chú: Đối với người có bằng trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được miễn thi môn tin học thì căn cứ vào điểm trung bình toàn khóa học của bằng chuyên môn về tin học (x10) cộng với môn thi chuyên ngành để tính kết quả điểm cuối cùng. Nếu thí sinh có đơn đăng ký dự thi môn tin học thì kết quả thi môn tin học sẽ được tính vào kết quả điểm thi cuối cùng của thí sinh đó.


C. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỜI HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ.

I. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

          - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật dùng cho người đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất do Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành), dán ảnh 4x6 và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (Sơ yếu lý lịch có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

          - Bản sao giấy khai sinh.

          - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

          - Các bản chụp các văn bằng, kết quả học tập (không phải công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền).

          - Bản chụp chứng chỉ Tin học; Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ A trở lên đối với người có trình độ chuyên môn Trung cấp; Chứng chỉ B trở lên đối với người có trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên.

          - Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

          - Đối với người đã tham gia đóng BHXH có bản phô tô Quyết định lương và sổ BHXH công chứng.

          - Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- 04 phong bì dán tem có ghi địa chỉ liên hệ người nhận.

 

II. THỜI HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ.

- Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ.

- Mẫu hồ sơ dự tuyển Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định thống nhất chung do phòng Nội vụ huyện cung cấp, các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển trực tiếp liên hệ mua tại phòng Nội vụ huyện.

* Thời gian bán hồ sơ dự tuyển: giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 15/6/2012 đến 25/6/2012.

* Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ.

- Phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ tổ chức tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 18/6/2012 đến ngày 29/6/2012.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

          Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với phòng Nội vụ huyện, số điện thoại  033.3858033.

 

 

TM. HĐTD VIÊN CHỨC HUYỆN HOÀNH BỒ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Nguyễn Hoàng QuýPhòng Nội vụ


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Hoành Bồ
Chịu trách nhiệm chính:  Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Phó Ban thường trực biên tập cổng TTĐT thành phần huyện
Địa chỉ: Số 78 khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3858031; Fax: 033.3858031; Email: ubndhb@quangninh.gov.vn; daihoanhbo@gmail.com