Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1371

Đã truy cập :

137155538
Tin tức sự kiện XÂY DỰNG ĐẢNG

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ 13- Khóa XX .

01/12/2017 4:00:00 CH

           Chiều ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Quảng Yên khóa XX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13,  đánh giá kết quả năm 2017; bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Cao Tường Huy- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh- Bí thư Thị ủy, chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh- Bí thư Thị ủy, phát b iểu kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, đến thời điểm này có thể khẳng định, TX Quảng Yên đã đạt toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017đề ra. Đây là kết quả nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị. Kết quả năm 2017 là tiền đề để TX Quảng Yên có sức bật cho những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát biểu tập trung, làm rõ các vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian còn lại của năm 2017; tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ 2018- năm giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ TX lần thứ XX. Đặc biệt tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 của thị xã.

 

Đồng chí Trần Đức Thắng- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX, trình bày báo cáo tổng kết công tác 2017.

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 được đồng chí Trần Đức Thắng- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trình tại hội nghị nêu rõ: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của tỉnh; tinh thần chủ động, quyết liệt của thị xã, nên năm 2017 đã đạt được kết quả toàn diện, tạo đà quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018: Giá trị sản xuất ước thực hiện 11.138,7 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất CN và xây dựng ước đạt 7.050 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 2.204,7 tỷ đồng, đạt 100%  kế hoạch năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế CN- Tiểu thủ CN và xây dựng đạt 63,3%; dịch vụ tăng 19,8%; và nông nghiệp đạt 16,9%. Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng; nhất là thu từ cấp quyền sử dụng đất và thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng cao (tăng 61,6% tổng nguồn vốn). Việc huy động nguồn lực thanh toán tồn nợ xây dựng cơ bản được thực hiện tốt. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp huyện được giữ vững. Công tác bồi thường giải phóng mựt bằng, tiến độ thi công các Dự án trọng điểm đạt kế hoạch đề ra. Chủ đề công tác năm 2017 được thực hiện một cách nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo…..

Các đại biểu cũng đã tập trung phát biểu, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Các ý kiến đều khẳng định, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tính hệ thống từ TX đến cơ sở; nhất là đã bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU, của tỉnh ủy; Nghị quyết số 11 của Thị ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhờ đó đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi- Chủ tịch UBND TX, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững được TX triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, các đại biểu thống nhất, nhất trí cao và đề nghị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 cũng như đúng định hướng phát triển của cả nhiệm kỳ mà Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XX đã đề ra. 17 nhóm giải pháp đề ra cần được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn, mỗi đơn vị, địa phương cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện thành công các chỉ tiêu năm 2018 đã đề ra.

Để “Nâng cao chất lượng môi trường sống”, theo chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, các đại biểu đề nghị cần bổ sung, làm rõ nhóm giải pháp liên quan đến vấn đề môi trường như xử lý rác thải, quy hoạch khu, cụm dân, cư, bãi rác, nước sạch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.…

 

Đồng chí Cao Tường Huy- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo.

 

Về dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, ban hành được 66 Chỉ thị, Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bên cạnh đó Quảng Yên cũng đã thành lập được các đoàn kiểm tra, giám sát, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, vì vậy Quảng Yên đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí biểu dương Quảng Yên đã nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần NQ TW 4; Quảng Yên cũng là một trong những địa phương trong toàn tỉnh về đích sớm nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017- với tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao- tăng 17,1% (Kế hoạch 16%). Đồng chí đề nghị Quảng Yên tiếp tục phát huy tinh thần “3 xin, 3 luôn” trong việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017, để tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị TX Quảng Yên rà soát lại các chỉ tiêu còn yếu, để so sánh với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XX của TX đã đề ra như; giá trị sản xuất dịch vụ, tỷ lệ hộ nghèo, số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường các hoạt động về văn hóa và du lịch….Để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng TX trở thành đô thị loại III trước năm 2020, đồng chí đề nghị Quảng Yên, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, còn yếu, đề Quảng Yên hoàn thành đúng lộ trình đã đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy, nhấn mạnh: Năm 2017 mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, sự ủng hộ, hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương nên các mục tiêu, kế hoạch đặt ra đã đạt được như kỳ vọng. Trong đó nổi bật là cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, bền vững; xây dựng nông thôn mới có bước đột phá....Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt, chất lượng giáo dục, y tế đã chuyển mạnh về chất lượng; việc thực hiện các chính sách với gia đình người có công được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp. Nhờ đó công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục tạo được sự đột phá, niềm tin của nhân dân ngày càng nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thị uỷ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ở một số địa phương, các ngành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền một số xã, phường chưa bám sát sự chỉ đạo của TX, chưa quyết liệt đến cùng, còn có sự biểu hiện quan liêu, hành chính, ỷ lại cấp trên, chưa giải quyết tốt các vấn đề nhân dân quan tâm, gây bức xúc dư luận….Đồng chí Bí thư Thị uỷ yêu cầu cấp uỷ Đảng  thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là trong thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh, vào cuộc giải quyết.

Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định đây là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XX, có tính chất bản lề và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đơn vị cần quan tâm rà soát lại chỉ tiêu, mục tiêu gắn với cả nhiệm kỳ; trước mắt tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 đã đề ra. Đặc biệt trong thực hiện các nhiệm vụ phải có sự chuyển biến mạnh mẽ; trong đó bám sát chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng môi trường sống”. Tạo cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư; nhất là dịch vụ và du lịch….Quan tâm đến  mục tiêu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh vào năm 2020, đồng chí khẳng định hoàn thành 2 mục tiêu này, đó chính là chất lượng cuộc sống sẽ được nâng lên.

Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu; kêu gọi các nhà đầu tư vào địa bàn TX, trong đầu tư cơ sở hạ tầng phải chú trọng đến chất lượng, lựa chọn những nhà đầu tư có tiềm lực; hoàn thiện kết nối hạ tầng đồng bộ. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và dịch vụ, từng bước kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án vào TX, có sản phẩm du lịch riêng của Quảng Yên….

 

Song song với đó, tiếp tục quan tâm đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng mạnh về cơ sở; tập trung quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm; tăng cường phân cấp cho cơ sở…. để hoàn thành các nhiệm vujntheo lộ trình đã đề ra./T/h: Bùi Niên


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Yên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hồi - Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875314; Fax: 033.3875309 / 3875561; Email: ubndqy@quangninh.gov.vn