Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

383

Đã truy cập :

137154130
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
01/2016/QĐ-UBND 01/01/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên
08/2015/QĐ-UBND 18/12/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa, Khu thể thao thôn trên địa bàn thị xã Quảng Yên Văn hóa
07/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên
06/2015/QĐ-UBND 01/09/2015 Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Lĩnh vực khác
04/2015/QĐ-UBND 17/07/2015 Quyế định về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Tôn giáo
03/2015/QĐ-UBND 30/06/2015 Ban hành Quy chế đảm bảo an toan, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan trên địa bàn thị xã Công nghệ thông tin
02/2015/QĐ-UBND 29/05/2015 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Quảng Yên
QĐ 01/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Thi đua khen thưởng
06/2014/QĐ-UBND 01/12/2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN , TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỂ LÀM CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ" Thi đua khen thưởng
04/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TIẾP CÔNG DÂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Lĩnh vực khác
12345678
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Yên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hồi - Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875314; Fax: 033.3875309 / 3875561; Email: ubndqy@quangninh.gov.vn