Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1055

Đã truy cập :

137154879
Tin tức sự kiện VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

ính gửi các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thị xã; Ban Chỉ đạo 389 các phường, xã.

12/10/2017 3:00:00 CH

 

 UBND  THỊ XÃ QUẢNG YÊN

      BAN CHỈ ĐẠO 389

   Số: 07/CV-BCĐ389                  Quảng Yên, ngày 12 thang 10 năm 2017

V/v triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-BCĐ 389 Quốc gia về công tác đấu tranh và phòng chống buôn lậu thuốc lá.

 

Kích vào xem và tải về

Kính gửi các thành viên Ban Chỉ đạo 389 thị xã; Ban Chỉ đạo 389 các phường, xã.

12/10/2017 2:00:00 CH

 UBND  THỊ XÃ QUẢNG YÊN

      BAN CHỈ ĐẠO 389

   Số: 08/BCĐ389                 Quảng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, thương mại, buôn bán hàng nhái , hàng hóa nhập lậu.

 Kich vào xem và tải về

Về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó Áp thấp nhiệt đới

25/09/2017 4:00:00 CH

  UBND thị xã Quảng Yên

Số 15/BCH-PCTT ( kích vào xem và tải về )

kính gửi : -  Ban chỉ huy PCTT vag TKCN các phường , xã;

                  - Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Công điện số 04/CĐ-PCTT, hồi 16h00 ngày 14 tháng 9 năm 2017

14/09/2017 5:00:00 CH

 Ban chi huy PCTT& TKCN thị xã Quảng Yên 

      Điện:  - Ban chi huy PCTT&TKCN các phường, xã; 

                 - Ban Chi huy Quân sự thị xã ;

                  - Các cơ quan, đơn vị liên quan;

                  - Công ty TNHH 1 TV thủy lợi Yên Lập;

                  - Ban Quản lý dự án thủy sản Đông Yên Hưng;

                                                                                       Kích vào xem và tải về

UBND Thị xã Quảng Yên - Ban chỉ huy PCTT&TKCN

23/08/2017 11:00:00 SA

 Kích gửi: - Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã , phường

                - Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Yên Lập

Số: 06/BCH-PCTT Về việc chủ động theo dõi diễn biến Bão số 6 ( Hato)

( kích vào xem và tải về ) 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Quảng Yên

14/08/2017 4:00:00 CH

Điện

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, phường 

- Công ty TNHH 1TV thủy lợi Yên Lập

- Ban Quản lý dự án Thủy sản Đông Yên Hưng

 Công điện số 02 /CĐ-PCTT hồi 13h00 ngày 14 tháng 8 năm 2017

                                    ( Kích vào xem và tải về)


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Yên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hồi - Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875314; Fax: 033.3875309 / 3875561; Email: ubndqy@quangninh.gov.vn