Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

161

Đã truy cập :

137153898
Tin tức sự kiện Kết quả thủ tục hành chính

TRẢ KẾT QUẢ GPXD NĂM 2017

02/06/2017 4:00:00 CH

 

Trả kết quả ngày  4 tháng 5 năm 2017

Trả kết quả ngày 5 tháng 5 năm 2017

Trả kết quả ngày 10 tháng 5 năm 2017

Trả kết quả ngày 18 tháng 5 năm 2017

Trả kết quả ngày 19 tháng 5 năm 2017

Trả kết quả ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

 

Trả kết quả GPXD ngày 1 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 2 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 7 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả  GPXD ngày 9 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 16 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 19 tháng 6 năm 2017

 Trả kết quả GPXD ngày 20 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 23 tháng 6 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

 

Trả kết quả GPXD ngày 5 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 11 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 14 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 17 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 18 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 19 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 21 tháng 7 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

Trả kết quả GPXD ngày 2 tháng 8 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 4 tháng 8 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 9 tháng 8 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 11 tháng 9 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 22 tháng 8 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

 

Trả kết quả GPXD ngày 26 tháng 9 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 

Trả kết quả GPXD ngày 2 tháng 10 năm 2017

Trả kết quả GPXD ngày 5 tháng 10 năm 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

31/03/2016 2:00:00 CH

 

 

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Yên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hồi - Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875314; Fax: 033.3875309 / 3875561; Email: ubndqy@quangninh.gov.vn