Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1252

Đã truy cập :

137153209
Tin tức sự kiện Tài liệu kỳ họp HDND thị xã

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX

11/12/2017 3:00:00 CH

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017

Phương án ngân sách năm 2018

Kích vào xem và tải về

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX

11/12/2017 3:00:00 CH

 Báo cáo số  512   ( Kích vào xem và tải về)

 Tờ trình số 200     ( kích vào xem và tải về )

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 1)   kích vào xem và tải về 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 4)   kích vào xem và tải về

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 5)   kích vào xem và tải về

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 6)   kích vào xem và tải về

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 7)   Kích vào xem và tải về 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 8 )    Kích vào xem và tải về 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 9 )    Kích vào xem và tải về 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 10)  Kích vào xem và tải về 

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 (gửi lần 11)   Kích vào xem và tải về 

Báo cáo số : 15/BC-BKTXH                            Kích vào xem và tải về

 

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX

08/12/2017 5:00:00 CH

 

 

Tài liệu phục vụ họp HĐND kỳ họp thứ 5 (gửi lần 1)

    ( Kích vào xem và tải về )

 

Tài liệu phục vụ họp HĐND kỳ họp thứ 5 (gửi lần 2 )

    ( Kích vào xem và tải về )

 

Tài liệu phục vụ họp HĐND kỳ họp thứ 5 (gửi lần 3 )

    ( Kích vào xem và tải về )

Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XIX

24/11/2017 10:00:00 SA

 

    Kích vào xem và tải về

 2 - Các báo cáo

    Kích vào xem và tải về

Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 7 )

10/07/2017 10:00:00 SA

 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 3 - HĐND thị xã khóa XIX 

 

Số 207/BC-UBND ( Kích vào xem và tải về )

Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 3 )

10/07/2017 9:00:00 SA

 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

                     

  Kích vào xem và tải về

Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa XIX ( lần 2 )

10/07/2017 9:00:00 SA

 Báo cáo tổng quyết toán ngân sách thị xã năm 2016

( Kèm theo Báo cáo số 248 /BC-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thị xã)

 

Kích vào xem và tải về


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử thị xã Quảng Yên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hồi - Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo - Phường Quảng Yên - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3875314; Fax: 033.3875309 / 3875561; Email: ubndqy@quangninh.gov.vn