KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

 

 

 


               1. Giới thiệu chung:

 

Tên cơ quan: Kho bạc Nhà nước Quảng Yên

Địa chỉ: số 138, Phố Lê Lợi, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên

Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333875218

Fax:0333559191

E-Mail: kbnn.qy@quang ninh.gov.vn